Joyce van Wijnen Investor Relations +31 (0)30 663 7000

Aandeel Ordina

AScX

Kapitaal en aandelen
Het aantal gewone uitstaande aandelen bedraagt per 1 januari 2017 93.255.929 aandelen. Het maatschappelijk kapitaal van Ordina N.V. bestaat uit 160.000.000 gewone aandelen, 39.999.995 preferente aandelen en 1 prioriteitsaandeel. Ultimo 2016 zijn er geen preferente aandelen uitgegeven. Het uitgegeven en volgestorte prioriteitsaandeel en de uitgegeven en volgestorte gewone aandelen worden gekwalificeerd als eigen vermogen. Elk genoteerd gewoon aandeel Ordina N.V. geeft de houder recht op het uitbrengen van een stem.

Aandeel Ordina Contact Neem contact op met Joyce van Wijnen

Wet Melding Zeggenschap

In het kader van de Wet Melding Zeggenschap zijn de volgende meldingen door de vennootschap ontvangen:
Aandeelhoudersbelang 3% tot 5%: OMAM Inc.
Aandeelhoudersbelang 5% tot 15%: Otus Capital Management, Teslin Capital Management (Todlin), Lazard Freres Gestion SAS, Dimensional Fund Advisors
Aandeelhoudersbelang 15% tot 20%: Mont Cervin S.à r.l.

Dividend

Ordina hanteert een transparant dividendbeleid. Met inachtneming van een aantal randvoorwaarden en afhankelijk van de beoordeelde omvang van de (bestaande dan wel te verwachten) cashpositie keert Ordina tussen de 40%-60% van de nettowinst in een verslagjaar uit als dividend.

Lees meer over dividend