Dividend

Dividend

Dividendbeleid

Ordina hanteert een transparant dividendbeleid. We keren 35% van de nettowinst uit als dividend onder de volgende voorwaarden:

  • Solvabiliteit van minstens 35% over het afgelopen verslagjaar;
  • De net debt/EBITDA ratio van Q3 en Q4 van het afgelopen verslagjaar is kleiner dan 1,25; 
  • De te verwachten net debt/EBITDA ratio van Q1 en Q2 van het lopende jaar is kleiner dan 1,25 na uitbetaling van het dividend.

Bij deze verruiming van het dividend geldt als uitgangspunt dat een gezonde balansverhouding van de onderneming gewaarborgd blijft. In geval van overtollige kasmiddelen kan een variabel extra dividend worden overwogen.

Dividendhistorie

2016
Nettowinst: EUR 5.038.180
In lijn met het dividendbeleid, wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2017 voorgesteld om een dividend uit te keren van 2 eurocent per aandeel in contanten, uit te keren ten laste van de nettowinst over 2016. De resterende nettowinst wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

2015
Nettoverlies: EUR 3.167.682
Totale winstuitkering (incl. dividendbelasting): EUR 0,00 (0%)
Dividend per aandeel: EUR 0,00
Dividendbeleid: 35% (t.o.v. WPA, onder voorwaarden)

2014
Nettowinst: EUR 1.012.342
Totale winstuitkering (incl. dividendbelasting): EUR 0,00 (0%)
Dividend per aandeel: EUR 0,00
Dividendbeleid: 35% (t.o.v. WPA, onder voorwaarden)

2013
Nettowinst: EUR -64.968.613
Totale winstuitkering (incl. dividendbelasting): EUR 0,00 (0%)
Dividend per aandeel: EUR 0,00
Dividendbeleid: 25% (t.o.v. WPA)

2012
Nettowinst: EUR 450.541
Totale winstuitkering (incl. dividendbelasting): EUR 0,00 (0%)
Dividend per aandeel: EUR 0,00
Dividendbeleid: 25% (t.o.v. WPA)

2011
Nettowinst: EUR -15.823.041
Totale winstuitkering (incl. dividendbelasting): EUR 0,00 (0%)
Dividend per aandeel: EUR 0,00
Dividendbeleid: 25% (t.o.v. WPA)

2010
Nettowinst: EUR -6.957.666
Totale winstuitkering (incl. dividendbelasting): EUR 0,00 (0%)
Dividend per aandeel: EUR 0,00
Dividendbeleid: 25% (t.o.v. WPA)

2009
Nettowinst: EUR 179.603
Totale winstuitkering (incl. dividendbelasting): EUR 0,00 (0%)
Dividend per aandeel: EUR 0,00
Dividendbeleid: 25% (t.o.v. WPA)

2008
Nettowinst: EUR -81.133.668
Totale winstuitkering (incl. dividendbelasting): EUR 0,00 (0%)
Dividend per aandeel: EUR 0,00
Dividendbeleid: 25% (t.o.v. WPA)

2007
Nettowinst: EUR 30.393.648
Totale winstuitkering (incl. dividendbelasting): EUR 8.250.399 (27%)
Dividend per aandeel: EUR 0,20
Dividendbeleid: 25% (t.o.v. WPA)

2006
Nettowinst: EUR 25.827.972
Totale winstuitkering (incl. dividendbelasting): EUR 8.209.950 (32%)
Dividend per aandeel: EUR 0,20
Omdat de directe toepassing van het dividendbeleid er toe zou hebben geleid dat over 2006 een lager dividend zou zijn uitgekeerd dan over 2005, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voorstel van de Raad van Bestuur besloten voor 2006 eenmalig de pay out ratio te verhogen.

2005
Nettowinst: EUR 28.936.050
Totale winstuitkering (incl. dividendbelasting): EUR 7.504.842 (26%)
Dividend per aandeel: EUR 0,20

2004
Nettowinst: EUR 14.601.534
Totale winstuitkering (incl. dividendbelasting): EUR 3.686.453 (25%)
Dividend per aandeel: EUR 0,10