Nieuws

, 14 mei 2008

Dividend Ordina NV vastgesteld op EUR 0,20 per aandeel

In de hedenmiddag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina N.V. werden de jaarrekening en het dividend over 2007 vastgesteld. Daarnaast werd de heer Robert-Jan van de Kraats herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Tot slot werd een aantal gebruikelijke machtigingen verleend, onder meer op de uitgifte en inkoop van eigen aandelen.

Vaststelling jaarrekening en vaststelling dividend over het boekjaar 2007

Hedenmiddag werd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina N.V. de jaarrekening over het boekjaar 2007 vastgesteld. In 2007 behaalde Ordina een omzet van EUR 665,4 miljoen en werd een resultaat voor interest, belastingen en afschrijving van immateriële activa ingevolge acquisities gerealiseerd van EUR 62,1 miljoen. De nettowinst over 2007 bedroeg EUR 30,4 miljoen. De nettowinst per aandeel voor afschrijving van immateriële activa ingevolge acquisities kwam over 2007 uit op een bedrag van EUR 1,15. In de vergadering werd het dividend vastgesteld op een bedrag van EUR 0,20 per gewoon aandeel Ordina N.V., uit te keren in contanten. Het dividend wordt onder inhouding van dividendbelasting betaalbaar gesteld op 23 mei aanstaande. Op 16 mei aanstaande noteert het aandeel Ordina N.V. ex dividend. De record datum is 20 mei aanstaande.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ingestemd met de herbenoeming van de heer Robert-Jan van de Kraats als lid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V voor een periode van 4 jaar. De heer Jo van Engelen is teruggetreden uit de Raad van Commissarissen. De heer Van Engelen is toegetreden tot de Raad van Bestuur van APG Groep en heeft onder meer ICT- gerelateerde zaken in zijn portefeuille. Om te voorkomen dat op enig moment een belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan tussen de primaire werkzaamheden van de heer Van Engelen bij APG Groep en zijn rol als commissaris van Ordina, heeft hij besloten terug te treden als commissaris van Ordina. Op dit moment wordt gezocht naar een geschikte opvolger voor de heer Van Engelen.

Verleende machtigingen

Zoals te doen gebruikelijk, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een aantal machtigingen verleend. De Stichting Prioriteit Ordina Groep werd gemachtigd tot het uitgeven van nieuwe aandelen Ordina N.V. en het in voorkomend geval uitsluiten van voorkeursrechten daarbij. Deze machtiging is gemaximeerd tot 20% van het uitstaande aandelenkapitaal van Ordina N.V. per heden. Daarnaast heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur gemachtigd tot het inkopen van eigen aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal tegen een koers die maximaal 10% ligt boven het gemiddelde van de slotkoers van het aandeel Ordina N.V. op de vijf beursdagen, voorafgaand aan de feitelijke inkoop.

Omzet- en resultaatontwikkeling eerste halfjaar 2008

Hedenmorgen heeft Ordina N.V. een persbericht gepubliceerd waarin een toelichting is verschaft op de marktontwikkelingen in de eerste maanden van 2008. Daarin zijn tevens verwachtingen uitgesproken over de omzet- en resultaatontwikkeling over het eerste halfjaar van 2008.

Voor meer informatie:

Ordina N.V.
drs. S.E.M. Huuskes, directeur corporate communicatie
Tel: +31(0)30 663 7402
www.ordina.nl