Nieuws

, 4 maart 2008

Jaarcijfers Ordina N V

Jaarcijfers Ordina N.V.: omzet groeit met 27%, EBITA met 30%

 

Hoofdpunten resultaten 2007

 • De omzet over 2007 bedraagt EUR 665,4 miljoen. Ten opzichte van 2006 is dit op ons kernportfolio een groei van 27%. De autonome omzetgroei bedraagt 14%.
 • Het omzetaandeel van meerjarige overeenkomsten is gestegen van 15% in 2006 naar 18% in 2007.
  De EBITA bedraagt EUR 62,1 miljoen. Dit is een stijging van 30% ten opzichte van 2006. Ten opzichte van de recurring EBITA over 2006 bedraagt de stijging 44%.
 • De operationele marge op Consulting, ICT en Application Outsourcing steeg van 9,3% in 2006 naar 10,6% in 2007.
 • Het operationele verlies van de BPO-activiteiten bedraagt, mede als gevolg van getroffen voorzieningen van ruim EUR 1,0 miljoen, EUR 4,6 miljoen bij een omzetstijging van 83%.
  De nettowinst is met 18% gestegen tot EUR 30,4 miljoen.
 • Dividendvoorstel in lijn met dividendbeleid: EUR 0,20 per aandeel in contanten (2006: EUR 0,20 in contanten).
 • De nettowinst per aandeel voor afschrijving van immateriële activa ingevolge acquisities is in 2007 gestegen naar EUR 1,15. Dit is een stijging van 34%.
 • De netto schuldpositie bedraagt ultimo 2007 EUR 61,4 miljoen, 0,8x de EBITDA.
  Ultimo 2007 heeft Ordina 5.702 medewerkers (FTE) in dienst. Ten opzichte van eind 2006 is dit een stijging van 14%.

Vooruitblik naar 2008

 • Ordina is 2008 erg goed begonnen. Onder meer met de (voorlopige) gunning van zeer prestigieuze opdrachten bij de Immigratie en Naturalisatiedienst en het Ministerie van LNV.
 • De markt vertoont in de eerste twee maanden van 2008 een aanhoudend gezond investeringsklimaat.
 • Effecten van de kredietcrisis zijn op dit moment niet merkbaar in de vraag naar onze diensten.
  Teneinde ons strategisch profiel verder aan te scherpen, zijn wij voornemens het bedrijfsonderdeel Technical Automation (embedded en industrial IT) te verkopen.
 • 2008 staat voor BPO in het teken van de overgang van onze bestaande klanten naar het nieuwe gestandaardiseerde platform. Deze transformatie duurt naar huidige inzichten langer dan eerder is ingeschat. Het is reëel te verwachten dat BPO in 2008 nog verliesgevend zal zijn en in 2009 de omslag naar winstgevendheid zal maken. De marktperspectieven voor BPO blijven onverminderd goed.
 • Uitgaande van een aanhoudend positief investeringsklimaat, verwacht Ordina over 2008 een omzetgroei te realiseren van ten minste 10% onder gelijktijdige verdere lichte verbetering van de operationele marge en groei van het omzetaandeel dat gebaseerd is op meerjarige overeenkomsten.
 • Wij blijven gericht kijken naar acquisitiemogelijkheden in Nederland en België om onze groei-ambities te versnellen.

Ronald Kasteel CEO Ordina, over de jaarcijfers 2007

 “Met een omzetgroei van 27% en een stijging van onze EBITA met zelfs 44%, hebben we een uitstekende prestatie neergezet. Zeker als bij die groeicijfers in acht wordt genomen dat het omzetaandeel van lange termijncontracten is gestegen naar 18%. In onze belangrijkste markten, Finance en Public, hebben wij een bovengemiddelde groei gerealiseerd. Al met al hebben we niet alleen financieel een solide performance neergezet, maar we hebben het afgelopen jaar ook strategisch duidelijk vooruitgang geboekt. Onze positionering als gespecialiseerde dienstverlener wordt duidelijk door de markt gehonoreerd. Klanten kiezen Ordina steeds vaker als voorkeursleverancier. Deze keuze is in veel gevallen gebaseerd op het feit dat wij onze diepgaande kennis van hun business met hoogwaardige kennis van de nieuwste technologie weten te combineren tot werkbare oplossingen. 2008 wordt voor ons opnieuw een interessant jaar. De aandacht bij BPO is volledig gericht op de transformatie van bestaande klanten naar het nieuwe platform en we zijn voornemens ons Technical Automation onderdeel te verkopen. De verkoopopbrengst willen wij beschikbaar houden voor acquisitiemogelijkheden in Nederland en België. Daarbij mag het geen verrassing zijn dat wij zeker met interesse kijken naar de aangekondigde verkoop van bepaalde onderdelen van Getronics door KPN.”  

 

Download