Nieuws

, 18 december 2008

Ordina kondigt maatregelen aan voor rendementsverbetering

Nieuwegein - Ordina kondigt maatregelen aan voor structurele rendementsverbeteringen in 2009 en verder. Deze maatregelen volgen op de publicatie van de halfjaarcijfers, waarin het bedrijf aankondigde een rendementsverbetering van EUR 10 miljoen per jaar te willen realiseren. Om in een verslechterende markt een gezonde financiële positie te blijven behouden heeft Ordina de maatregelen voor rendementsverbetering uitgebreid.

Rendementsverbetering

 

Door de organisatie in Nederland beter te stroomlijnen en zich te richten op het behalen van schaal- en synergievoordelen verwacht Ordina het rendement vanaf 2010 met in totaal EUR 25 miljoen per jaar te verbeteren. Dit is meer dan een verdubbeling van de in augustus jongstleden aangekondigde verbetering van EUR 10 miljoen per jaar. In 2009 leveren de maatregelen naar verwachting een verbetering op van EUR 15 miljoen. De eenmalige kosten die verband houden met de maatregelen bedragen naar verwachting tussen EUR 20 en 25 miljoen en zullen zoveel mogelijk ten laste komen van het resultaat over 2008. 

Reductie van kosten en arbeidsplaatsen

De maatregelen richten zich op het centraliseren van ondersteunende activiteiten en reductie van overhead kosten. Daarnaast leiden de maatregelen tot een verlies van circa 350 arbeidsplaatsen, waarvan een derde overhead. De reductie van arbeidsplaatsen vindt in de loop van volgend jaar plaats. Ordina is reeds in overleg met de ondernemingsraad.

Op 3 maart 2009 presenteert Ordina de jaarcijfers over 2008.

Over Ordina

Ordina werkt met circa 5.300 medewerkers binnen de Benelux aan de verbetering van bedrijfsprocessen. Wij doen dit door te adviseren, ondersteunende applicaties te ontwikkelen of door complete processen, inclusief ICT, over te nemen. Ordina N.V. is opgericht in 1973 en het aandeel is genoteerd aan Euronext Amsterdam en maakt onderdeel uit van de Midkap Index.

Voor meer informatie:

Ordina N.V.
Saskia Huuskes, Directeur Corporate Communicatie
Tel: +31 (0)30 – 663 7402
www.ordina.nl