Nieuws

, 16 juni 2008

Ordina verkoopt Technical Automation activiteiten

Ordina maakt vandaag bekend dat het bedrijfsonderdeel Ordina Technical Automation B.V. (TA) onder voorbehoud van NMa-goedkeuring is verkocht en gaat verzelfstandigen. TA wordt overgenomen door de huidige directie samen met Gilde Equity Management Benelux.

Ordina heeft alle aandelen in Ordina Technical Automation B.V. verkocht naar de toestand van 1 januari 2008 voor een bedrag van EUR 30 miljoen op een cash- en debt free basis. Het voornemen tot verkoop werd op 4 maart jongstleden aangekondigd en wordt naar verwachting binnen enkele weken na het doorlopen van het NMa-traject en gebruikelijke afwikkelingen definitief afgerond. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers van Ordina op 19 augustus aanstaande worden de effecten van de verkoop nader toegelicht.

Bij TA werken circa 375 medewerkers. Over 2007 realiseerde TA een omzet van circa 36 miljoen euro en een licht bovengemiddelde EBITA-marge ten opzichte van de Consulting, ICT en Application Outsourcingactiviteiten van Ordina. De aanleiding om tot verkoop over te gaan is een logisch vervolg op de aanscherping van de strategische koers die door Ordina wordt gevolgd. De specialistische activiteiten van TA hebben nu en in de toekomst onvoldoende raakvlakken met de kernactiviteiten van Ordina op het gebied van Consulting, ICT en Outsourcing.

Ordina Technical Automation B.V. gaat haar dienstverlening onder een nieuwe naam continueren met het huidige medewerkers- en klantbestand en wordt daarmee de grootste niet-beursgenoteerde onderneming in de bedrijfstak. Alle contractbetrokkenen zijn ervan overtuigd dat de verzelfstandiging van TA een solide basis voor groei en continuïteit biedt die geheel in lijn ligt met de wens van het personeel en de klanten. Gilde en de directie van TA hebben de gezamenlijke ambitie om met klanten en medewerkers richting marktleiderschap in de Benelux te werken.