Nieuws

, 14 mei 2008

Trading update Ordina NV

Vandaag vindt op kantoor van Ordina N.V. de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. Vooruitlopend op deze vergadering, verschaft Ordina N.V. een update over de verwachte omzet- en resultaatontwikkeling.

Ordina is het jaar 2008 begonnen met het winnen van een aantal zeer grote en aansprekende opdrachten bij onder meer de Immigratie en Naturalisatiedienst en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Er is gedurende de eerste maanden van het jaar sprake van een gezond investeringsklimaat voor vraagstukken op het gebied van Consulting, ICT en Outsourcing. Op dit moment werken wij aan een bovengemiddeld aantal offertetrajecten voor grote meerjarige opdrachten. Opdrachten die bij gunning een positieve bijdrage leveren aan onze performance op de middellange termijn.

Wij hebben op 4 maart jongstleden de verwachting uitgesproken om over heel 2008 een omzetgroei te realiseren van tenminste tien procent onder gelijktijdige lichte verbetering van de relatieve operationele marge, uitgaande van een aanhoudend gezond investeringsklimaat in de Nederlandse en Belgische markt. Op grond van de resultaten van de eerste maanden van 2008, handhaven wij deze verwachting voor heel 2008. In de eerste jaarhelft zal sprake zijn van een bovengemiddelde omzetgroei ten opzichte van de eerste helft van 2007, terwijl de relatieve operationele marge in het eerste halfjaar naar verwachting enige druk zal ondervinden. Dit wordt met name veroorzaakt door bovengemiddelde commerciële inspanningen die, ook door professionals, worden geleverd op lopende tenders. Daarnaast is er sprake van enige tijdelijke druk op de productiviteit tengevolge van de opstart van eerder genoemde grote nieuwe opdrachten.

Op 4 maart jongstleden hebben wij aangekondigd dat wij voornemens zijn ons bedrijfsonderdeel Technical Automation te verkopen. Wij verwachten de tweede helft van mei hierover meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Ordina N.V. publiceert op 19 augustus 2008 haar halfjaarresultaten.

Voor meer informatie:

Ordina N.V.
drs. S.E.M. Huuskes, directeur corporate communicatie
Tel: +31(0)30 663 7402
www.ordina.nl