Nieuws

, 5 november 2009

Innovatie blijft onbekend en zonder strategie

Organisaties: medewerkers niet belangrijk voor innovatie

Innovatie blijft in Nederland een elite-activiteit zonder strategie, zo blijkt uit de Ordina Innovatieradar. Slechts een kleine meerderheid (55%) van de profit-organisaties heeft een innovatiestrategie, tegenover 49% bij de non-profit organisaties. Medewerkers buiten de Research & Development-afdeling worden bovendien niet bij innovatie betrokken. Slechts 31% van de respondenten uit de profit sector neemt innovatie duidelijk op in de bedrijfscultuur en stelt innovatietijd beschikbaar aan de eigen medewerkers buiten de Research & Development-afdeling. De non-profit sector doet dit niet veel beter: 32% stelt innovatietijd beschikbaar.

Verder blijkt dat de organisaties met een innovatiestrategie deze binnenskamers houden: van de profit-organisaties die een innovatiestrategie hebben, maakt slechts 31% deze bekend binnen de organisatie (20% bij non-profit). Zo blijft innovatie nog steeds een onbekende activiteit, waarbij de kennis en creativiteit van de medewerkers grotendeels onbenut blijft.

Het achterblijven van een innovatiestrategie en de beperkte bekendheid van innovaties binnen de organisatie kan het geringe succes van innovaties bij organisaties verklaren. Nog steeds sneuvelt bij circa een derde van alle respondenten (34% profit, 31% non-profit) meer dan de helft van alle innovaties voortijdig.

“Het idee dat innovatie alleen bij de R&D-afdeling thuis hoort is achterhaald”, aldus Tony Bosma, Partner bij Ordina op het gebied van innovatie en klantcontact. “Om echt innovatief te zijn moeten organisaties juist buiten de gebaande paden durven kijken. Dat betekent niet alleen het kijken naar andere organisaties in de eigen branche, maar ook het analyseren van branchevreemde organisaties, het inzetten van de creativiteit van eigen medewerkers en het zo vroeg mogelijk aansluiting zoeken bij de klant. Op die manier creëren organisaties draagvlak bij alle doelgroepen en voelen medewerkers, klanten en partners zich echt verbonden met de organisatie en haar producten en diensten. Bovendien komen de beste ideeën vaak uit onverwachte hoek. Het is tijd dat organisaties dit erkennen en in hun voordeel gebruiken. Het betrekken van de eigen medewerkers bij innovatie is de eerste stap naar een succesvolle innovatiestrategie.”

De Ordina innovatieradar werd in de zomerperiode van 2009 gedurende drie maanden uitgevoerd via een online enquete. In totaal namen 332 respondenten uit de profit en non-profit sector deel aan het onderzoek. De respondenten hebben een midden- of hogere managementfunctie en zijn werkzaam in de sectoren Finance (24%), Industrie (39%), Zorg (12%) of Overheid (25%). De Ordina innovatieradar 2009 is de eerste editie van een jaarlijks terugkerend onderzoek, waarmee de ontwikkelingen in innovatie in Nederland in kaart worden gebracht.

Wilt u het complete rapport gedrukt ontvangen? Vul dan het bestelformulier op deze pagina in