Nieuws

, 3 maart 2009

Jaarcijfers 2008 Ordina NV - Een jaar met twee gezichten

Beëindiging BPO-activiteiten en éénmalige lasten leiden tot fors verlies over 2008
Omzetgroei in winstgevende Consulting-, ICT- en Application Outsourcingactiviteiten

HOOFDPUNTEN RESULTATEN 2008

 • De omzet over 2008 bedraagt EUR 696,5 miljoen. Ten opzichte van 2007 is dit een groei van circa 5% (2007: EUR 665,4 miljoen).
 • De omzet in Consulting-, ICT- en Application Outsourcingactiviteiten is EUR 653,5 miljoen (2007: EUR 628,6 miljoen). Deze omzet vormt, onder aftrek van de omzet van de in 2008 verkochte activiteiten op het gebied van Technical Automation (EUR 20,8 miljoen in 2008) de winstgevende basis voor de onderneming in 2009 en volgende jaren.
 • Het omzetaandeel van meerjarige overeenkomsten exclusief de meerjarige BPO-activiteiten is gestegen van 13% in 2007 naar 17% in 2008.
 • De recurring EBITA-marge op Consulting, ICT en Application Outsourcing is in lijn met de laatst afgegeven prognose en bedraagt 7,4% (2007: 10,6%).
 • De recurring EBITA-marge inclusief BPO is 5,2% (2007: 9,3%). Hierbij zijn de eenmalige kosten en voorzieningen die verband houden met de in december 2008 aangekondigde reorganisatie, bijzondere waardeverminderingen, het transactieverlies op de aangekondigde verkoop van alle aandelen in Ordina BPO B.V. en de in 2008 gerealiseerde verkoopwinst op onze Technical Automation-activiteiten niet inbegrepen.
 • Inclusief deze eenmalige posten van tezamen EUR 113,8 miljoen, rapporteert Ordina over 2008 een nettoverlies van EUR 81,1 miljoen.
 • Als gevolg van het feit dat Ordina over 2008 een nettoverlies rapporteert, wordt over 2008 geen dividend uitgekeerd.
 • De netto schuldpositie bedraagt ultimo 2008 EUR 85,1 miljoen. Dit is 1,6x de adjusted EBITDA en daarmee binnen de gestelde beleidslijnen.
   

VOORUITBLIK NAAR 2009

 • De economische ontwikkelingen zijn uiterst turbulent en maken de markt moeilijk voorspelbaar.
  Desondanks is de vraag naar grote projecten en meerjarige Application Outsourcingopdrachten die gebaseerd zijn op een duidelijke businesscase met een relatief korte terugverdientijd in de eerste maanden van 2009 nog altijd goed.
 • Ordina is met haar winstgevende Consulting-, ICT- en Application Outsourcingactiviteiten goed gepositioneerd. Dit wordt mede bevestigd door de recente aankondigingen van meerjarige overeenkomsten met het Erasmus Medisch Centrum, Postkantoren B.V., Kamer van Koophandel Nederland en KPN.
 • De in december 2008 aangekondigde maatregelen om het hoofd te bieden aan de verslechterde marktomstandigheden werpen de eerste vruchten af en leiden in 2009 tot een verlaging van het kostenniveau met circa EUR 15 miljoen.
  Ordina heeft Chris Jansen (afkomstig van Logica) en Bart de Jong (afkomstig van USG People Nederland) benoemd tot respectievelijk Algemeen Directeur en Financieel Directeur van Ordina Nederland.
 • Door de goede positionering van de Consulting-, ICT- en Application Outsourcingactiviteiten, de sterke vertegenwoordiging in de public sector, de verkoop van de verlieslatende BPO-activiteiten, het rendementsverbeteringsprogramma, de reeds aangekondigde reorganisatie en de aanstelling van een nieuwe directie voor Ordina Nederland, heeft Ordina er alle vertrouwen in dat zij de juiste maatregelen heeft getroffen om de economisch uitdagende periode het hoofd te bieden.

RONALD KASTEEL CEO ORDINA, OVER DE JAARCIJFERS 2008

"2008 was voor Ordina een jaar met twee gezichten. Enerzijds zijn onze verwachtingen op het gebied van Business Process Outsourcing niet uitgekomen. Hogere dan oorspronkelijk geplande investeringen, het wegvallen van een belangrijke klant waardoor er onvoldoende schaalgrootte resteerde en een sterk verslechterd marktklimaat, hebben ons doen besluiten deze activiteiten niet langer binnen Ordina te continueren. Vorige week hebben wij aangekondigd dat de BPO-activiteiten per 1 april aanstaande aan Centric worden verkocht. Een grote bijzondere waardevermindering op gedane investeringen en een negatief transactieresultaat op de vervreemding aan Centric veroorzaken een fors nettoverlies over 2008.

Tegelijkertijd zijn we opnieuw goed gegroeid in de voor ons belangrijke markten, zowel in Nederland als België. Vooral de start van het jaar was uitstekend, met het winnen van een aantal grote, zeer aansprekende projecten. In de loop van het tweede kwartaal ondervonden wij enige druk op het rendement van enkele grote nieuwe opdrachten. Daardoor bleef de operationele marge in het eerste halfjaar achter bij de uitgesproken verwachting. Ordina heeft in de 2e helft van 2008 een rendementsverbeteringsprogramma en reorganisatie aangekondigd. Hiermee willen wij structurele kostenbesparingen realiseren die leiden tot de verbetering van onze winstgevendheid.

Nu alle aandelen in Ordina BPO B.V. per 1 april aanstaande verkocht worden, kunnen wij ons volledig concentreren op een gezonde en winstgevende toekomst in Consulting, ICT en Application Outsourcing. Door het succesvol uitvoeren van het rendementsverbeteringsprogramma en reorganisatie en een bewezen strategische marktpositionering is Ordina goed gewapend tegen de uitdagende marktomstandigheden waarin wij ons bevinden."

 

Downloads: