Nieuws

, 12 november 2009

Ordina NV omzet eerste drie kwartalen 2009 EUR 410 miljoen

  • Omzet over de eerste drie kwartalen 2009 EUR 410 miljoen. Dit is een daling van 12% ten opzichte van de eerste drie kwartalen in 2008.
  • De recurring EBITDA-marge over de eerste negen maanden van 2009 bedraagt ruim 6,5% (Q1-Q3 2008 ruim 8%).
  • De omzet over het derde kwartaal van 2009 bedraagt EUR 123,5 miljoen (derde kwartaal 2008: EUR 149,3 miljoen). De recurring EBITDA-marge over het derde kwartaal bedraagt 4,5% en is licht hoger dan de recurring EBITDA-marge over dezelfde periode in 2008.
  • De totale nettoschuld per 30 september 2009 bedraagt EUR 55 miljoen (30 juni 2009 EUR 86,2 miljoen).
  • De totale nettoschuld/adjusted EBITDA beloopt 1,2 per 30 september 2009.
    In de overgang van het derde naar het vierde kwartaal, is opnieuw stabilisatie waar te nemen in de vraag. De signalen uit de markt zijn echter nog te volatiel om daar een trend uit te kunnen destilleren.

Vandaag geeft Ordina N.V. een update over het derde kwartaal van 2009. Bij de gepresenteerde omzet- en margecijfers wordt opgemerkt dat deze zowel voor 2009 als voor 2008 exclusief de verkochte BPO- (april 2009) en Technische Automatiseringsactiviteiten (juli 2008) zijn.

De omzet over de eerste drie kwartalen van 2009 was EUR 410 miljoen. Ondanks de verslechterde marktomstandigheden in 2009 heeft Ordina de omzetdaling weten te beperken tot circa 12% ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2008. Over de eerste negen maanden van 2009 realiseerde Ordina een recurring EBITDA-marge van ruim 6,5%.

Het derde kwartaal laat zich traditiegetrouw kenmerken door een concentratie van verlofopname en dus een kleiner aantal productieve dagen. Dit heeft zijn weerslag op omzet en resultaat. Over het derde kwartaal van 2009 heeft Ordina een omzet gerealiseerd van EUR 123,5 miljoen. Over dezelfde periode in 2008 was dit EUR 149,3 miljoen. Als gevolg van stringente kostenbeheersing, kwam de recurring EBITDA-marge in het derde kwartaal van 2009 met 4,5% op een licht hoger niveau uit dan in 2008.

De markt voor professional services vertoonde in het derde kwartaal een vergelijkbare dynamiek als in het tweede kwartaal. Dat gold eveneens voor de vraag naar grote projecten en meerjarige outsourcingsopdrachten. Die was in het derde kwartaal opnieuw goed.

Ordina heeft in het derde kwartaal haar financieringspositie versterkt. Kort na de halfjaarwisseling was er een succesvolle uitgifte van aandelen en werd er een achtergestelde lening aangetrokken. Medio oktober werden ook de senior financieringsfaciliteiten vernieuwd.

De totale nettoschuld is in het derde kwartaal verder omlaag gebracht naar EUR 55 miljoen (EUR 86,2 miljoen per 30 juni 2009). Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de opbrengsten uit hoofde van de aandelenemissie, aanhoudend stringent werkkapitaalmanagement en het effect van de overheidsmaatregel op basis waarvan BTW in Nederland per kwartaal in plaats van per maand kan worden afgedragen. De totale nettoschuld/adjusted EBITDA bedraagt per 30 september 2009 1,2.

In de overgang van het derde naar het vierde kwartaal, is een verdere stabilisatie waar te nemen in de ontwikkeling van de vraag. Of de vraag zich ook in de jaarovergang naar 2010 zal stabiliseren, kan niet met zekerheid worden gezegd. De algemene economische ontwikkelingen blijven een hoge mate van onzekerheid en volatiliteit vertonen, wat ook te zien is in de investeringsbereidheid van klanten. Aangezien het vierde kwartaal niet getekend is door seizoensinvloeden zoals in het derde kwartaal, is het wel reëel te verwachten dat de omzet en recurring EBITDA-marge beter zullen zijn dan in het derde kwartaal.

Share on twitterShare on hyvesShare on facebookShare on emailShare on linkedin

Downloads:

Ordina N.V.: omzet eerste drie kwartalen 2009 EUR 410 miljoen (52 KB )

Download