Nieuws

, 8 december 2009

Ordina ondersteunt CJIB bij verdere ontwikkeling ICT

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) kiest Ordina voor de ontwikkeling van ICT-diensten. Het CJIB is een organisatie die volop in beweging is en waar veel veranderingen plaatsvinden. Verruiming van inningsactiviteiten ten behoeve van de overheid is daarbij een belangrijke ontwikkeling. Ter ondersteuning van deze verruiming helpt Ordina het CJIB bij de verdere ontwikkeling van haar ICT-activiteiten. De mantelovereenkomst heeft een duur van minimaal 3 jaar en versterkt de positie van Ordina in de publieke sector.

Het CJIB is met name bekend van haar taken als incassobureau voor verkeersovertredingen. Maar het CJIB int bijvoorbeeld ook boetes die door de rechter zijn opgelegd en bedragen die de rechter voor schadevergoedingsmaatregelen en ontnemingsmaatregelen aan een veroordeelde oplegt. In dit laatste geval heeft een rechter bepaald dat een veroordeelde inkomsten heeft gehad uit het plegen van strafbare feiten. Deze inkomsten worden vervolgens door het CJIB teruggevorderd.

De komende jaren is een uitbreiding te verwachten van inningsactiviteiten voor andere overheden. Om de groei aan taken goed en efficiënt te kunnen afhandelen, gaat het CJIB ook de eigen processen verder automatiseren en standaardiseren. Ordina ondersteunt het CJIB hierbij.

“Het CJIB krijgt steeds meer taken te verwerken”, zegt Michiel van Lopik, marktdirecteur Public bij Ordina. “Dit geldt voor taken binnen het Justitie en OM-domein, maar ook voor de mogelijke verdere uitbreiding van inningsactiviteiten voor andere overheden. Dit betekent dat de interne ICT-organisatie en de interne processen moeten worden aangepast om alle taken efficiënt te kunnen blijven verwerken. Ordina ondersteunt het CJIB graag bij het bereiken van deze doelen.”

Over het Centraal Justitieel Incasso Bureau

Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie. De ruim 1000 medewerkers die er werkzaam zijn, houden zich bezig met de inning en incasso van boetes en maatregelen. Verder heeft het CJIB coördinerende taken op het gebied van taak- en vrijheidsstraffen. Naast de uitvoering van taken voor het ministerie van Justitie, breidt het CJIB inning- en incassoactiviteiten uit voor andere overheden. Het CJIB is in Noord-Nederland één van de grotere werkgevers.