Nieuws

, 17 april 2009

Ordina rondt verkoop BPO af

Ordina heeft vandaag de verkoop van haar bedrijfsonderdeel Ordina BPO B.V. (BPO) afgerond. De NMa heeft goedkeuring verleend voor de overgang van de activiteiten aan Centric Software Engineering Holding B.V. (Centric).

Op 27 februari kondigde Ordina aan dat overeenstemming was bereikt met Centric om alle aandelen in BPO inclusief alle rechten en plichten te verkopen naar de toestand van 1 april 2009. Zoals op 27 februari aangekondigd bedraagt het verlies, inclusief het resultaat over het eerste kwartaal van 2009, dat met deze transactie gemoeid is, circa EUR 34 miljoen. Van dit bedrag is ruim EUR 32 miljoen als eenmalige last worden verantwoord ten laste van het resultaat over 2008. Een groot deel van dit bedrag wordt ter compensatie van toekomstige investeringen en operationele kosten aan Centric betaald. Delen hiervan zullen pas in de tweede helft van 2009 en eerste helft van 2010 worden voldaan.