Nieuws

, 27 februari 2009

Ordina verkoopt BPO-activiteiten aan Centric

In vervolg op het persbericht van 25 november 2008 maakt Ordina vandaag bekend dat het bedrijfsonderdeel Ordina BPO B.V. is verkocht aan Centric. Per 1 april aanstaande neemt Centric alle aandelen Ordina BPO B.V. inclusief alle rechten en plichten van Ordina over. De verkoop is onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden, waaronder NMa-goedkeuring.

De verkoop wordt binnen enkele weken, na het doorlopen van het NMa-traject, definitief afgerond. Met de verkoop worden het huidige medewerkers- en klantenbestand aan Centric overgedragen. Bij Ordina BPO B.V. werken op dit moment circa 330 medewerkers.

Ordina heeft op 25 november 2008 aangekondigd de Business Process Outsourcing-activiteiten (BPO) niet blijvend binnen de groep te handhaven. Dit was het gevolg van een langer aanhoudende verlieslatende situatie door het plotselinge vertrek van Robeco Direct als één van Ordina's grootste BPO-klanten, het hoger dan oorspronkelijk geplande investeringspatroon om te komen tot multibancaire applicatieomgevingen en de sterk verslechterde marktomstandigheden in de financiële wereld.

Over 2008 realiseerde Ordina BPO een omzet van circa EUR 43 miljoen. Het operationele verlies van BPO is voor heel 2008 uitgekomen op een bedrag van EUR 12,5 miljoen voor vennootschapsbelasting. Op 25 november 2008 kondigden wij reeds aan dat als direct gevolg van het feit dat geen toekomstige positieve kasstromen meer te verwachten zijn, een bijzondere waardevermindering ten laste van het resultaat over 2008 wordt toegepast op het overgrote deel van de materiële en immateriële activa van Ordina BPO. Deze bijzondere waardevermindering is definitief bepaald op EUR 72,5 miljoen voor vennootschapsbelasting. Dit bedrag is inclusief de bijzondere waardevermindering van EUR 6,2 miljoen voor vennootschapsbelasting die reeds ten laste van het resultaat over de eerste helft van 2008 is gebracht.

Het verlies, inclusief het resultaat over het eerste kwartaal van 2009, dat met de aangekondigde transactie gemoeid is, bedraagt circa EUR 34 miljoen. Van dit bedrag zal ruim EUR 32 miljoen als eenmalige last worden verantwoord ten laste van het resultaat over 2008. Een groot deel van dit bedrag zal ter compensatie van toekomstige investeringen en operationele kosten aan Centric worden betaald. Delen hiervan zullen pas in de tweede helft van 2009 en eerste helft van 2010 worden voldaan.

Ronald Kasteel, CEO Ordina N.V.: "De strategische kans op de lange termijn die het BPO-initiatief nog altijd kenmerkt, woog niet meer op tegen de negatieve impact van de BPO-activiteiten op het resultaat van Ordina in zijn totaliteit. Met de overdracht van de BPO-activiteiten aan Centric, die op het pensioenendomein reeds een strategische positie in Business Process Outsourcing heeft verworven, is de continuïteit voor klanten en medewerkers gewaarborgd. Ordina kan zich nu volledig focussen op haar winstgevende Consulting-, ICT- en Application Outsourcingactiviteiten en gericht verder bouwen aan een gezonde toekomst."

Op dinsdag 3 maart aanstaande publiceert Ordina de financiële resultaten over 2008.