Nieuws

, 14 oktober 2010

Ordina kondigt voorgenomen verkoop ORMIT aan

Ordina maakt vandaag bekend dat zij voornemens is de honderd procent deelnemingen ORMIT B.V. en ORMIT België N.V. te verkopen. Hiervoor heeft Ordina een principeovereenkomst getekend met het huidige management van ORMIT en twee investeringsmaatschappijen, te weten Van Lanschot Participaties en Berk Partners. Met de verkoop zal ORMIT, specialist op het gebied van Management Development, verzelfstandigen. De verkoop van ORMIT is ingegeven door de eerder gemaakte strategische keuze van Ordina om zich volledig te richten op haar kernactiviteiten op het gebied van consulting, ICT en outsourcing. De verkoop zal, na afronding van de gebruikelijke onderzoeken, naar verwachting begin november worden afgerond.

Bij ORMIT werken circa 150 medewerkers. Over 2010 verwacht ORMIT een omzet van EUR 14 miljoen en een EBITDA van EUR 1,3 miljoen te realiseren. De transactie vindt plaats naar de toestand van 30 juni 2010.
De verkoopprijs van ORMIT bedraagt EUR 11,7 miljoen.

ORMIT is specialist op het gebied van Management Development. ORMIT ontwikkelt pas afgestudeerde academici tot succesvolle managers. Ook adviseert en begeleidt ORMIT organisaties bij het ontwikkelen van managers en managementtraineeships. Ordina heeft tot de verkoop van ORMIT besloten als gevolg van de verdere aanscherping van haar strategische koers. Ordina kiest bewust voor een heldere strategie waarin zij zich focust op dienstverlening op het gebied van consulting, ICT en outsourcing. Vanwege het gebrek aan synergie tussen de specialistische activiteiten van ORMIT en de kernactiviteiten van Ordina is besloten om ORMIT te verkopen. De verzelfstandiging van ORMIT verscherpt het profiel van Ordina en biedt ORMIT een solide basis om zelfstandig verder te groeien in lijn met de eigen strategie.