Nieuws

, 18 november 2010

Ordina NV emitteert 295 461 aandelen

Hoofdpunten

  • Ordina N.V. heeft recent de derde rentebetaling uit hoofde van de in 2009 afgesloten achtergestelde lening middels een betaling in contanten voldaan.
  • Zoals tijdens de Trading Update van 11 november j.l. reeds aangekondigd, heeft Ordina N.V. besloten om 295.461 nieuwe gewone aandelen uit te geven onder de lopende underwriting overeenkomst.
  • Deze emissie vertegenwoordigt een totale waarde van circa EUR 0.9 miljoen en beloopt circa 0,59% van het thans uitstaande aandelenkapitaal.
  • De nieuwe gewone aandelen worden per 19 november 2010 geëmitteerd tegen een koers van EUR 2,92 per aandeel.
  • De aandelen worden afgenomen door ING Corporate Investments, Delta Lloyd en NIBC.

Toelichting emissie

Ordina N.V. heeft in 2009 haar financieringsfaciliteiten vernieuwd. In dit kader is onder meer een achtergestelde lening afgesloten. Tevens is separaat een underwriting overeenkomst afgesloten met ING Corporate Investments, Delta Lloyd en NIBC als gevolg waarvan Ordina naar eigen inzicht de mogelijkheid heeft om tegen de dan geldende aandelenkoers, met een discount van 6%, aandelen aan hen uit te geven pro rata naar hun participatie in de achtergestelde lening. De opbrengst van dergelijke emissies kan vrijelijk door Ordina N.V. worden aangewend, onder meer om het cash out effect van de betaling van rente en aflossing te compenseren.

De opbrengst van de emissie zal door Ordina N.V. worden aangehouden en compenseert zodoende het cash out effect van de derde rentebetaling uit hoofde van voornoemde achtergestelde lening. Hierdoor behoudt Ordina een optimale flexibiliteit om in voorkomend geval in te spelen op investeringskansen in de markt.

Zie ook:

Trading Update Ordina N.V.

Download