Nieuws

, 12 mei 2010

Ordina NV realiseert omzet van EUR 117 miljoen in het eerste kwartaal van 2010

  • De omzet over het eerste kwartaal 2010 bedraagt EUR 117 miljoen (eerste kwartaal 2009 EUR 151 miljoen).
  • De recurring EBITDA-marge bedraagt in het eerste kwartaal circa 3% (circa 8% in het eerste kwartaal 2009).
  • De omzet uit langetermijncontracten stijgt met 7% ten opzichte van het eerste kwartaal 2009.
  • Omzet uit offshore groeit met 10% ten opzichte van het eerste kwartaal 2009.
    Stringent werkkapitaalbeheer: DSO daalt verder naar 44 dagen in het eerste kwartaal 2010 (47 dagen ultimo 2009). Door deze verbetering bleef de totale nettoschuld beperkt tot EUR 56 miljoen.

Vandaag houdt Ordina N.V. haar jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Vooruitlopend daarop geeft Ordina N.V. een update over de gang van zaken gedurende het eerste kwartaal van 2010.

Ordina realiseerde een omzet van EUR 117 miljoen over het eerste kwartaal 2010 ten opzichte van EUR 151 miljoen over dezelfde periode in 2009 (exclusief BPO-activiteiten). De recurring EBITDA-marge (marge op voortgezette activiteiten exclusief eenmalige lasten) bedraagt circa 3%. De druk op de recurring EBITDA-marge werd beperkt door een stringente kostenbeheersing.

Ordina wist ten opzichte van het eerste kwartaal 2009 in het eerste kwartaal van 2010 de omzet uit langetermijncontracten met 7% te verhogen. De omzet van aan offshore-partijen uitbesteed werk groeide in het eerste kwartaal van 2010 met 10% ten opzichte van dezelfde periode in 2009.

In de finance markt is een toename van de vraag naar individuele capaciteit en projecten met een korte terugverdientijd zichtbaar. De finance markt voelt nog steeds de gevolgen van de financiële crisis en is nog voorzichtig met het aangaan van grote langetermijnprojecten. In de public sector zorgt de val van het kabinet vooralsnog voor vertraging in de besluitvorming en daadwerkelijke uitvoering van grote projecten.

De nettoschuld is van EUR 38 miljoen ultimo 2009 gestegen naar EUR 56 miljoen ultimo maart 2010. De toename is met name toe te schrijven aan de BTW-betaling over het vierde kwartaal van 2009 (circa EUR 19 miljoen) en aan de jaarlijkse pensioenafdracht van circa EUR 8 miljoen. De stijging van de nettoschuld is beperkt gebleven door een verdere daling van de DSO naar 44 dagen in het eerste kwartaal 2010 van 47 dagen ultimo 2009.

De markt vertoont signalen van voorzichtig herstel. Na een moeilijke start in de maanden januari en februari is er sprake van een lichte verbetering sinds de maand maart. Ordina verwacht dan ook in het tweede kwartaal 2010 een hogere omzet per werkbare dag te realiseren in vergelijking met het eerste kwartaal 2010. Gegeven het reguliere seizoenspatroon in het tweede kwartaal is echter te verwachten dat de totale omzet in het tweede kwartaal lager zal zijn dan in het eerste kwartaal van dit jaar.

 

 

Download