Nieuws

, 24 augustus 2010

Ordina verkoopt Integer

Ordina maakt vandaag bekend dat haar honderd procent deelneming Integer is verkocht en gaat verzelfstandigen. De Integer Groep, die bestaat uit de vennootschappen Integer Noord Nederland B.V., Integer Zuid Nederland B.V. en Integer TWO B.V., wordt overgenomen door de huidige directie van Integer en een aantal investeerders. Ordina heeft alle aandelen in de Integer Groep verkocht naar de toestand van 31 mei 2010. De verkoop heeft een beperkt positief effect op de nettoschuld van Ordina N.V. en wordt naar verwachting binnen enkele weken definitief afgerond.

Bij de Integer Groep werken circa 185 medewerkers. Over 2009 realiseerde de Integer Groep een omzet van circa EUR 28,5 miljoen. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden resulteerde dit tot een nagenoeg break-even resultaat uit operationele bedrijfsvoering. In het eerste halfjaar van 2010 bedroeg de omzet EUR 11,5 miljoen en was de recurring EBITA negatief.

De aanleiding om tot verkoop over te gaan is een logisch vervolg op de aanscherping van de strategische koers die door Ordina wordt gevolgd.

Alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat de verzelfstandiging van de Integer Groep een solide basis voor groei en continuïteit biedt die geheel in lijn ligt met de wens van het personeel en de klanten.