Nieuws

, 11 november 2010

Trading Update Ordina NV

Ordina realiseert omzetgroei in Q3 2010 ten opzichte van Q2 2010

Financiële hoofdpunten Q3 2010

 • Stijging van de recurring omzet in Q3 2010 (EUR 108,6 miljoen) ten opzichte van Q2 2010 (EUR 107,1 miljoen), ondanks minder werkdagen vanwege de zomervakantie.
 • Recurring omzet in Q3 2010 bedraagt EUR 108,6 miljoen, een daling van 9% ten opzichte van Q3 2009 (EUR 119,3 miljoen).
 • Continuering van omzetgroei per werkdag voor het derde achtereenvolgende kwartaal.
 • Sterke omzetstijging van 10% in de finance markt ten opzichte van Q2 2010.
 • Recurring EBITDA Q3 2010 EUR 2,6 miljoen (Q3 2009: EUR 5,6 mln).
 • Positieve operationele kasstroom in Q3 2010 (ruim EUR 1 miljoen).
 • Nettoschuld licht toegenomen in het derde kwartaal tot EUR 68,2 miljoen op 30 september 2010 (EUR 67,1 miljoen op eind Q2 2010). Hiermee blijven de ratio’s binnen de met de financiers overeengekomen convenanten.

Operationele hoofdpunten Q3 2010

 • Stabilisering van tarieven in Q3 2010.
 • Productiviteitsverbetering heeft doorgezet in Q3 2010.
 • Het aantal fte’s bedraagt gemiddeld 3.575 in Q3 2010, een daling van 11% ten opzichte van Q3 2009 (4.035 fte’s).
 • Omzetaandeel uit langetermijncontracten is toegenomen tot 33% (Q3 2009: 31%).
 • Integer is verkocht op 24 augustus 2010.
 • Aanstelling van Stépan Breedveld als nieuw lid van de Raad van Bestuur met verantwoordelijkheid voor de activiteiten in de Nederlandse markt.

Vooruitzicht 2010

 • De verkoop van Ormit zal naar verwachting deze week worden afgerond.
 • Gebaseerd op de huidige marktontwikkelingen verwacht Ordina over 2010 een recurring EBITDA op voortgezette activiteiten van circa EUR 16 miljoen te realiseren.
 • Recent is de derde rentebetaling uit hoofde van de in 2009 afgesloten achtergestelde lening, ten bedrage van EUR 0,9 miljoen, middels een betaling in contanten voldaan. Gelet hierop zal Ordina per 19 november aanstaande nieuwe gewone aandelen uitgeven onder de lopende underwriting overeenkomst. De emissie zal een waarde vertegenwoordigen van EUR 0,9 miljoen.
 • De verwachte nettoschuldpositie zal einde Q4 2010 gedaald zijn naar circa EUR 48 miljoen. Hiermee blijft Ordina binnen de met financiers overeengekomen convenanten.

Toelichting

Vandaag publiceert Ordina N.V. een update voor het derde kwartaal van 2010. De gepresenteerde cijfers over het derde kwartaal, inclusief vergelijkbare cijfers van voorgaande kwartalen, zijn exclusief de recent verkochte deelneming Integer en inclusief Ormit.

De recurring omzet voor het derde kwartaal van 2010 bedroeg EUR 108,6 miljoen. Ondanks dat dit lager is ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar (omzet EUR 119,3 miljoen) laat het derde kwartaal een lichte omzetstijging zien ten opzichte van het tweede kwartaal 2010. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden komt deze groei nog hoger uit, aangezien het derde kwartaal vanwege de zomervakantie minder werkdagen bevat dan de andere kwartalen. De duidelijke opgaande lijn van de omzet per werkdag, die zichtbaar werd in de eerste helft van dit jaar, trekt duidelijk door in het derde kwartaal. Dit is een bevestiging van het doorzetten van de opgaande lijn. De tarieven zijn gestabiliseerd ten opzichte van het vorige kwartaal.

Met name in de finance markt was een sterke omzetverbetering te zien met een stijging van 10% vergeleken met Q2 2010. Zoals verwacht werden de activiteiten in de overheidsmarkt nog steeds negatief beïnvloed door de blijvende en langdurige onduidelijkheid met betrekking tot de formatie van een nieuw kabinet. De omzetdaling in de overheidsmarkt bedroeg 5% ten opzichte van het tweede kwartaal 2010. Dat de behoefte aan onze dienstverlening in de overheidsmarkt groot is, merken we aan het aantal gescoorde ‘pilot projecten’. Ordina is in deze markt zeer goed gepositioneerd, zodat zij kan profiteren op het moment dat de activiteiten in dit segment toenemen.

Als gevolg van onze strategie zien we een toename van de omzet uit langetermijncontracten en offshore. Het omzetaandeel uit langetermijncontracten nam toe tot 33% in Q3 ten opzichte van 31% in hetzelfde kwartaal vorig jaar, terwijl het omzetaandeel uit offshore activiteiten toenam van 6% in Q3 2009 tot 7% dit kwartaal.

De recurring EBITDA in het derde kwartaal van 2010 bedroeg EUR 2,6 miljoen, ten opzichte van EUR 5,6 miljoen voor hetzelfde kwartaal vorig jaar. De recurring EBITDA bedroeg in het tweede kwartaal 2010 EUR 3,4 miljoen.

De productiviteit in het derde kwartaal is structureel toegenomen ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar, waarmee de trend sinds het eerste halfjaar van 2010 is doorgezet.

De operationele kasstroom over het derde kwartaal is positief (EUR 1,2 mln). De nettoschuld einde Q3 liet een lichte stijging zien tot EUR 68,2 miljoen in verhouding tot het vorige kwartaal van EUR 67,1 miljoen. Met een totale nettoschuld / adjusted EBITDA van 2,8 (maximaal 3,5) en een interest dekkingsratio van 4,8 (minimaal 3,5) per eind Q3 2010, blijft Ordina ruim binnen de met financiers overeengekomen convenanten. Vanwege continue focus op stringent werkkapitaal management bedroeg de DSO 52 dagen in Q3 2010. Dit is een verbetering van 1 dag ten opzichte van het tweede kwartaal 2010.

In lijn met de strategie om zich te richten op de kernactiviteiten op het gebied van consulting, ICT en outsourcing heeft Ordina op 14 oktober de intentie aangekondigd om Ormit te verkopen aan het huidige management en twee investeringsmaatschappijen voor een totaal bedrag van EUR 11,7 miljoen. Met deze transactie verlaagt Ordina de nettoschuld en versterkt zij de balans. De verkoop van Ormit zal naar verwachting deze week worden afgerond.