Nieuws

, 23 augustus 2011

Halfjaarcijfers 2011 Ordina NV

Ordina realiseert omzetgroei en resultaat in lijn met afgegeven verwachtingen

Hoofdpunten eerste halfjaar 2011

 • Recurring omzet groeit met 4,8% naar EUR 219,0 miljoen, recurring EBITDA groeit met 16% naar EUR 8,1 miljoen, in lijn met eerder afgegeven verwachtingen.
 • Omzet in de markt voor financiële dienstverlening is gestegen met 24% ten opzichte van H1 2010, omzet in de industrie markt is gestegen met 5%. Omzet in de overheidsmarkt is gedaald met 6%.
 • Recurring EBITDA-marge verbetert van 3,3% naar 3,7% door stijging van volumes, tarieven en strakke sturing op kosten.
 • Indirecte kostenreductie met als doel het in lijn brengen van de verhouding direct/indirect personeel ligt op schema. Doelstelling 2011: reductie van 85 indirecte arbeidsplaatsen.

Financiele en operationele hoofdpunten

 • (alle cijfers zijn exclusief de verkochte deelnemingen Integer, Ormit en Finext)
 • Stijging recurring omzet met 4,8% naar EUR 219,0 miljoen (H1 2010: EUR 209,0 miljoen); omzetgroei per werkdag zet door.
 • Recurring EBITDA met 16% toegenomen tot EUR 8,1 miljoen (H1 2010: EUR 7,0 miljoen).
 • Succesvolle wervingscampagne zorgt voor circa 240 nieuwe talentvolle medewerkers en verdere versterking van domein kennis op gekozen specialismen.
 • Nettoschuld komt, in lijn met seizoenspatroon, uit op EUR 52,8 miljoen (ultimo H1 2010: EUR 67,1 miljoen); totale nettoschuld/adjusted EBITDA: 2,7 (ultimo H1 2010: 2,6). De interest coverage ratio bedraagt 6,0 (ultimo H1 2010: 5,3).
 • In H1 2011 is een reorganisatielast opgenomen van EUR 7,2 miljoen voornamelijk in het kader van het (indirecte) fte reductieprogramma.
 • Deelneming Finext verkocht.

Ronald Kasteel, CEO Ordina, over de halfjaarresultaten

“Met een omzetstijging van bijna 5% en een verbetering van onze recurring EBITDA met 16% hebben we gezien de turbulente marktomstandigheden een tevredenstellend eerste halfjaar achter de rug. In de aanhoudend lastige Benelux markten hebben we marktaandeel gewonnen en stegen onze tarieven licht. We zijn wederom in staat geweest een aantal mooie nieuwe opdrachten binnen te halen, een bewijs van onze goede positionering in de markt. Met de actie tot het reduceren van het aantal indirecte fte’s, blijven wij continu sturen op een structureel lager kostenniveau. Tegelijkertijd zijn we een wervingscampagne gestart, gericht op specifieke functies met diepgaande kennis, die succesvol verloopt.”

Markten

In het marktsegment financiële dienstverlening behaalden we een omzetgroei van maar liefst 23,8% ten opzichte van de eerste helft van 2010, waarmee de omzet uitkwam op EUR 67,2 miljoen. De vraag uit de financiële markt is met name op het gebied van individuele capaciteit en is kort cyclisch. Ook in het marktsegment industrie is de vraag in het eerste halfjaar van 2011 toegenomen ten opzichte van de eerste helft van 2010. In dit marktsegment behaalden we een omzet van EUR 64,9 miljoen, een groei van 4,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2010. De overheidsmarkt wordt nog gekenmerkt door de vorig jaar aangekondigde bezuinigingen. De overheid zal echter moeten investeren in vernieuwing van de bedrijfsvoering en verbetering van de dienstverlening. Door gerichte inzet van ICT worden processen vereenvoudigd en kunnen kostenbesparingen worden gerealiseerd. In de eerste helft van 2011 daalde de omzet in het segment overheid/zorg met 6,4%, naar EUR 86,9 miljoen. In alle drie segmenten heeft Ordina gedurende het halfjaar aansprekende nieuwe opdrachten binnengehaald.

Medewerkers

In de eerste helft van 2011 hebben we een brandings- en wervingscampagne opgestart. We werven actief young professionals en professionals met specialistische profielen en diepgaande kennis van bepaalde markten. In het eerste halfjaar hebben we circa 240 nieuwe medewerkers geworven.

Financiele positie

 

De schuldpositie per 30 juni 2011 bedraagt EUR 52,8 miljoen (H1 2010: EUR 67,1 miljoen). Ten opzichte van ultimo 2010 (EUR 43,3 miljoen) is de nettoschuldpositie met circa EUR 9,5 miljoen toegenomen conform het seizoenspatroon.

Samenstelling Raad van Bestuur

Stépan Breedveld zal de heer Ronald Kasteel per 1 september 2011 opvolgen als CEO van Ordina N.V..

Verwachtingen

In de eerste helft van 2011 was de positieve omzetontwikkeling met name het gevolg van een sterk aangetrokken vraag in de sector financiële dienstverlening. De huidige ontwikkelingen op de financiële markten in combinatie met de aandacht voor de schuldenproblematiek in diverse Zuid-Europese landen zouden in de komende maanden effect kunnen hebben op de investeringen in deze sector. Daarnaast kan er in de overheidsmarkt sprake blijven van een lage investeringsbereidheid.
Het betreft met name uitstel in plaats van afstel van investeringen, omdat ICT-investeringen noodzakelijk zullen zijn om te komen tot een compacte en efficiënte overheid. Gezien bovengenoemde ontwikkelingen doen wij geen uitspraak over de verwachte omzet en resultaat voor de komende periode.

 

Downloads: