Nieuws

, 14 maart 2011

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gunt Ordina realisatie en beheer centraal inkoopsysteem Rijksdienst

Rijksdienst zet met DigiInkoop een stap richting een compacte rijksoverheid

Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft de realisatie en het beheer van een groot deel van DigiInkoop definitief gegund aan Ordina. DigiInkoop ondersteunt de inkoopprocessen van de gehele Rijksdienst - van contractbeheer tot aan factuurverwerking - en maakt het inkoopproces efficiënter, makkelijker, rechtmatiger en professioneler. Hiermee wordt een volgende stap gezet naar een compacte Rijksdienst. DigiInkoop wordt gedurende 2011 en 2012 gefaseerd ingevoerd in de Rijksdienst. De opdracht heeft een looptijd van vier jaar.

DigiInkoop

Via DigiInkoop, het digitale bestel- en facturatiesysteem van de Rijksdienst, kunnen contracten, bestellingen, en facturen elektronisch worden verwerkt. DigiInkoop is een voorziening van Logius. Deze elektronische bestel- en facturatievoorziening bestaat uit twee onderdelen: een e-purchasingvoorziening en een digitaal berichtensysteem ‘Digipoort’. Digipoort is een bestaande voorziening van Logius en dient als het elektronisch postkantoor van de overheid voor bedrijven. De e-purchasingvoorziening maakt de automatische afhandeling van bestellingen en factureren mogelijk en biedt contract- en management informatie over deze processen. Ordina is geselecteerd voor de realisatie en het beheer van deze voorziening. Voor de realisatie maakt Ordina gebruik van Oracle e-Business Suite.

“Wij hebben er vertrouwen in dat Ordina zal laten zien dat zij de juiste kennis en ervaring in de overheidsmarkt kan combineren met diepgaande technische expertise”, zegt Steven Luitjens, directeur van Logius. “Ordina is als best passende partij middels een Europese aanbesteding geselecteerd voor de realisatie van dit rijksbrede digitale bestel– en facturatiesysteem. We zijn verheugd dat Logius en Ordina de Rijksdienst met DigiInkoop kunnen ondersteunen in de doelstelling om te komen tot een efficiënter, makkelijker, rechtmatiger en professioneler overheid.” 
“De overheid staat onder grote druk om kosten te besparen en tegelijkertijd nog klantgerichter te werken”, aldus Ronald Kasteel, CEO van Ordina. “Door processen efficiënter in te richten, met ondersteuning van ICT, kan de overheid deze doelstellingen bereiken. We zijn er trots op dat we met de realisatie van DigiInkoop de Rijksoverheid kunnen ondersteunen in het zetten van de volgende stap naar een efficiëntere en klantgerichte overheid.”

Over Logius

Logius is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius beheert overheidsbrede ICT-oplossingen en gemeenschappelijke standaarden, die de communicatie tussen overheden, burgers en bedrijven vereenvoudigen. Met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.

Voor meer informatie neemt u contact op met Mirjam de Bruin, woordvoerder Logius op 070 - 889 6311 of 06-4858 5186 of ga naar www.logius.nl/digiinkoop