Nieuws

, 1 maart 2011

Resultaten 2010 Ordina NV Marktherstel zet door

Investeren in personele groei in 2011

OPERATIONELE HOOFDPUNTEN 2010

 • Verwachtingen zoals uitgesproken in Q3 2010 zijn overtroffen.
 • Het eerder aangekondigde marktherstel zet door. Dit wordt bevestigd door de positieve omzetontwikkeling in het tweede halfjaar 2010.
 • Verbetering van de omzet per werkdag kwartaal op kwartaal zichtbaar.
 • Verbetering van de productiviteit vanaf tweede kwartaal 2010 ten opzichte van dezelfde periode in 2009.
 • Gemiddeld tarief over 2010 is stabiel gebleven.
 • Hogere kostenbesparingen dan gepland, dankzij stringente sturing op overhead en out-of-pocket kosten.
 • Verkoop van deelnemingen Integer en Ormit in het vierde kwartaal 2010 afgerond

FINANCIËLE HOOFDPUNTEN 2010

 • Omzet op voortgezette activiteiten bedroeg EUR 436,6 miljoen in 2010 (2009: EUR 513,4 miljoen). Dit is een daling van 15%.
 • Forse omzetgroei in de markt voor financiële dienstverlening in de tweede jaarhelft 2010 van 17,3% ten opzichte van de eerste jaarhelft 2010.
 • Recurring EBITDA van EUR 18,1 miljoen (2009: EUR 40,4 miljoen). Recurring EBITDA-marge is in 2010 4,2% (2009: 7,9%).
 • Positieve operationele cashflow over 2010 van EUR 4,8 miljoen.
 • Nettoschuld bedraagt ultimo 2010 EUR 43,3 miljoen (2009: EUR 37,7 miljoen, H1 2010: EUR 67,1 miljoen).
 • Totale nettoschuld/adjusted EBITDA is 2,4. Hiermee blijft Ordina ruim binnen de met financiers afgesproken convenanten.
 • De nettowinst voor afschrijving van immateriële activa ingevolge acquisities bedraagt EUR 3,4 miljoen (2009: EUR 11,6 miljoen).
 • Inclusief eenmalige baten en lasten behaalde Ordina in 2010 een nettoresultaat van EUR 7,0 miljoen negatief (2009: EUR 0,2 miljoen).
 • Onder het geldende dividendbeleid keert Ordina 25% van het nettoresultaat uit aan dividend. Gezien het resultaat in 2010 zal Ordina, conform het dividendbeleid, aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen geen dividend uit te keren.

VOORUITZICHTEN 2011

 • Ordina verwacht een voortzetting van het herstel van de markt in 2011.
 • Voor het eerste kwartaal van 2011 verwacht Ordina een omzet te realiseren tussen EUR 115 miljoen en EUR 120 miljoen. Dit is een omzetstijging van 5 tot 10% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010.
 • Ordina investeert in 2011 in personele groei. In het eerste kwartaal van 2011 heeft Ordina een campagne gelanceerd gericht op haar positionering als werkgever en de directe werving van professionals. Hiermee zet Ordina haar groeiambitie kracht bij. De recurring EBITDA zal in het eerste kwartaal naar verwachting uitkomen op circa EUR 4 miljoen. Dit is circa 10% hoger dan de recurring EBITDA van het eerste kwartaal van 2010.

RONALD KASTEEL, CEO VAN ORDINA, OVER DE RESULTATEN VAN 2010

De markt herstelt
“Voor de markt en voor Ordina is 2010 het jaar van de ommekeer. We kunnen nu zeggen dat de signalen erop wijzen dat we het ergste van de economische crisis en de gevolgen daarvan voor onze dienstverlening achter de rug hebben. De marktomstandigheden zijn gedurende 2010 verbeterd. Met name in de tweede helft van het jaar is de opleving van de markt duidelijk zichtbaar. Ten opzichte van de eerste helft van het jaar is de omzet in de tweede helft van 2010 gestegen met 4,3%. Vanaf het tweede kwartaal van 2010 verhoogde de productiviteit en nam de prijsdruk op detachering merkbaar af. Bovendien steeg de omzet per werkdag kwartaal op kwartaal. Vooral de markt voor financiële dienstverlening vertoonde gedurende 2010 een stijgende vraag. De omzet in deze markt vertoonde in de tweede jaarhelft maar liefst een groei van 17,3% ten opzichte van de eerste helft van 2010. De overheidsmarkt had in 2010 te lijden onder een grote onzekerheid door de val van het kabinet en de daaropvolgende lange (in)formatieperiode. Nu een nieuw kabinet is geïnstalleerd, zien we de eerste voorzichtige tekenen van herstel ook in deze markt optreden.

Investeren in groei
Onze bezettingsgraad was in 2010 structureel hoger dan in 2009. Om aan de toenemende vraag tevoldoen zijn we in de loop van 2010 gestart met de werving van nieuwe medewerkers met specifieke branchekennis. We zien dat de vraag naar medewerkers die diepgaande kennis van de business kunnen combineren met ICT-kennis blijft stijgen. We hebben derhalve in 2011 onze wervingsactiviteiten uitgebreid. Om onze wervingsactiviteiten meer kracht bij te zetten, hebben we begin dit jaar een grootschalige arbeidsmarktcampagne gelanceerd.

Positionering
De markt moet Ordina kennen als lokale speler met diepgaande kennis van specialistische onderwerpen in specifieke branches. We maken daarbij heldere keuzes op het gebied van onze dienstverlening. Een positioneringstraject, uitgevoerd in 2010, bracht onze sterke punten wederom naar boven: we zijn dichtbij onze klant en weten door verbindingen aan te gaan verbeteringen te realiseren. Dit is onze onderscheidende kracht. Met onze nieuwe campagne maken we die belofte zichtbaar. Voor onze klanten en voor nieuwe medewerkers. De start van de campagne, begin 2011, laat zien dat we een nieuwe fase in gaan. In 2011 zijn we duidelijker zichtbaar en richten we ons op groei.”

Download