Nieuws

, 26 maart 2012

Halt kiest Ordina voor beheer en onderhoud centraal clientvolgsysteem

Halt heeft Ordina geselecteerd als nieuwe partner voor beheeractiviteiten. De overeenkomst heeft een looptijd van maximaal 4 jaar en betreft het beheer en onderhoud van het zogeheten AuraH3-informatiesysteem van Halt. Dit cliëntvolgsysteem, op basis van Microsoft.NET, ondersteunt het proces van Halt-straffen en vormt de basis voor sturingsinformatie en managementrapportages ten behoeve van beleidsmakers en besluitvormers. Met deze opdracht versterkt Ordina haar aanwezigheid in de publieke sector en in de jeugdstrafrechtketen in het bijzonder. Bovendien geeft zij met deze opdracht verder invulling aan haar ambitie om de beheeractiviteiten verder uit te breiden.  

Halt levert een bijdrage aan het voorkomen èn bestrijden van jeugdcriminaliteit. De Halt-straffen vormen naast preventieactiviteiten het operationele hart van de regionale Halt-organisaties. Bij een Halt-straf moet een jongere, die is aangehouden voor bijvoorbeeld winkeldiefstal, veel spijbelen of het veroorzaken van overlast,onder andere een leeropdracht uitvoeren, excuus aanbieden aan het slachtoffer, eventuele schade vergoeden, en in voorkomende gevallen een werkopdracht uitvoeren. De ouders worden in vrijwel alle gevallen bij deze werkzaamheden betrokken.

Met de Halt-straf kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Jaarlijks krijgen circa 18.000 jongeren tussen 12 en 18 jaar een Halt-straf. Het cliëntvolgsysteem AuraH3 ondersteunt de Halt-medewerkers in het gehele proces van een Halt-straf. In het systeem worden bijvoorbeeld gemaakte afspraken geregistreerd en houdt de Halt-medewerker bij of een gegeven opdracht succesvol is uitgevoerd. Dit geeft Halt-medewerkers helder inzicht in het hele proces.

Arina Kruithof, Directeur Halt: “Halt opereert vooraan in de jeugdstrafrechtketen, op het snijvlak van preventie en straf. Halt wil de werkprocessen nog efficiënter krijgen, en daarom moet de (digitale) aanlevering van gegevens van jongeren en delicten veilig en betrouwbaar ingeregeld worden, in samenhang met andere (keten)systemen. Ordina heeft aantoonbare ervaring op dat terrein alsmede een hoge mate van professionaliteit bij het verzorgen van onderhoud en beheer.”  

Barend de Zoete, Directeur  van de divisie Professional Services & Projects van Ordina: “De selectie van Ordina als beheerpartner voor Halt is voor ons een erkenning van onze kennis en ervaring op het gebied van beheer, maar ook binnen de jeugdstrafrechtketen. Wij zetten deze kennis graag in om samen met onze klant te werken aan een duurzame oplossing. Door dichtbij onze klant te zijn met korte communicatielijnen kunnen we echt meedenken. We zijn er trots op dat Halt deze flexibiliteit en persoonlijke benadering heeft erkend en ons heeft geselecteerd als beheerpartner.”  

Ordina is gecertificeerd Microsoft partner.

 

Download