Nieuws

, 29 maart 2012

Ordina wint ICT-mantel van Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft Ordina geselecteerd als een van de voorkeursleveranciers voor de percelen ICT-management en –consultancy en voor softwarebouw en operationeel beheer. De mantelovereenkomst heeft een looptijd van maximaal 3 jaar en is per 1 maart 2012 ingegaan. Met de gunning van deze mantelovereenkomst bij het COA, versterkt Ordina haar positie in de publieke sector.

In het kader van de bezuinigingen in de overheidsmarkt richt ook het COA zich op het inrichten van efficiëntere werkprocessen. ICT is daarbij een belangrijke ondersteunende factor. Om de komende jaren verzekerd te kunnen zijn van goede partners die het COA hierover kunnen adviseren en zorg kunnen dragen voor een goede uitvoering, heeft het COA de ICT-mantel Europees aanbesteed.

“De druk op de overheid om te bezuinigen is groot”, aldus Barend de Zoete, Directeur van de divisie Professional Services & Projects bij Ordina. “Alle overheidsorganisaties kijken kritisch naar manieren om de bedrijfsprocessen nog beter te laten verlopen en efficiënter te werken. Wij zijn er trots op dat het COA ons niet alleen vertrouwt als goede partner voor de ICT-uitvoering, maar ook voor ICT-advies. Door geselecteerd te zijn voor beide percelen, kunnen we het COA van advies tot uitvoering ondersteunen bij het realiseren van hun business- en ICT-doelen.”