Nieuws

, 8 november 2012

Resultaten derde kwartaal Ordina NV

Ordina op koers, ziet resultaat in 3e kwartaal verder stijgen

Hoofdpunten:

  • Recurring EBITDA stijgt met EUR 0,8 miljoen naar EUR 2,7 miljoen (Q3 2011: EUR 1,9 miljoen);
  • Recurring omzet daalt met 4,5% naar EUR 95,3 miljoen (Q3 2011: EUR 99,8 miljoen);
  • Recurring EBITDA-marge stijgt naar 2,8% (Q3 2011: 1,9%);
  • Ratio net debt / recurring EBITDA 1,3, ruim binnen de gestelde convenanten (≤ 2,5);
  • Sterkste stijger in Beste Werkgeversonderzoek 2012;
  • Nieuwe opdrachten bij Equens, Stichting Dichterbij, Nationaal Archief en Inspectie voor het Onderwijs

Stépan Breedveld, CEO Ordina over de resultaten

“De verbetering van onze winstgevendheid heeft zich in het derde kwartaal voortgezet. En dat in een traditioneel rustige periode met veel vakantiedagen. De kostenmaatregelen die we medio 2011 hebben ingezet hebben duidelijk een structureel effect. Daarnaast stabiliseert de productiviteit over het derde kwartaal zich op een hoger niveau dan in de vergelijkbare periode in 2011. In België, waar de resultaten over het eerste halfjaar achterbleven, hebben we maatregelen getroffen om het kostenniveau in lijn te brengen met de marktomstandigheden.

Onze investeringen in propositieontwikkeling op een 7-tal innovatiethema’s hebben na de succesvolle opstart van onze dienstverlening op het gebied van Mobile een vervolg gekregen in Security. Bijzonder trots zijn we op de verbetering van de medewerkerbetrokkenheid bij Ordina. Het maakt ons tot ‘Sterkste Stijger’ in het Beste Werkgeversonderzoek 2012 voor bedrijven met meer dan 1.000 werknemers.”

Vooruitzichten

De economische vooruitzichten en de ontwikkelingen in de markten waarin Ordina opereert blijven onzeker. Dit geldt zowel in Nederland als in België. Daardoor blijft de omzetontwikkeling en daarmee het resultaat, moeilijk voorspelbaar. Wij verwachten dat onder gelijkblijvende marktomstandigheden de huidige ontwikkeling van het resultaat zich in het vierde kwartaal voortzet.

Resultaten

Omzet per markt (in miljoenen EUR)

Q3 2011 Q3 2012 Verschil
Overheid/Zorg 38,4 39,1 1,8%
Financiële dienstverlening 32,2 29,9 -7,1%
Industrie 29,2 26,3 -9,9%
Totaal 99,8 95,3 -4,5%

Omzet per divisie (in miljoenen EUR)

Q3 2011 Q3 2012 Verschil
Professional Services & Projects 70,2 67,3 -4,1%
Business Solutions 7,6 6,8 -10,5%
Consulting 10,0 8,3 -17,0%
België/Luxemburg 17,8 17,0 -4,5%
Onderlinge dienstverlening -5,8 -4,1 -29,3%
Totaal 99,8 95,3 -4,5%


Organisaties blijven voorzichtig in het aangaan van grote projecten. Ordina is ook in deze onzekere markt in staat om haar meerwaarde te tonen aan klanten. Dat blijkt uit de diverse nieuwe opdrachten die in het derde kwartaal zijn gesloten, zoals de uitbesteding van de volledige ict-infrastructuur door Stichting Dichterbij aan Ordina en InterAccess. Dichterbij kiest bij deze uitbesteding bewust voor Ordina als innovatiepartner. Ook het Nationaal Archief en Inspectie voor het Onderwijs kozen Ordina als ict-partner voor applicatieontwikkeling en –beheer. Voor Equens verzorgt Ordina het onderhoud en beheer van Oracle EBS, Hyperion en Business Intelligence.

Innovatie

Het programma voor propositieontwikkeling op innovatiethema’s loopt volgens plan. De succesvol gelanceerde mobile unit is verankerd in de Divisie Professional Services & Projecten. De vraag naar mobile dienstverlening vertaalt zich concreet in diverse opdrachten. Wij ondersteunen bijvoorbeeld Philips met diverse mobile oplossingen zoals Philips Vital Signs. Met deze camera app kunnen mensen de snelheid van hun ademhaling en hartslag meten op basis van de verkleuring van het gelaat. Ordina heeft in opdracht van Philips de app uitgebreid met de mogelijkheid om geschiedenis van de meetgegevens op te slaan en uit te lezen in grafiekvorm. Daarnaast ondersteunt Ordina Philips met het life cycle management van haar apps.

Ook op het snijvlak van onze thema’s mobile, security en big data werken wij aan innovatieve proposities. Zo hebben wij op verzoek van De Volkskrant alle facebookberichten over Project X in Haren in kaart gebracht. Met deze informatie is een gedetailleerde reconstructie gemaakt van de aanloop naar de rellen in het Groningse dorp. Het Openbaar Ministerie en de politie hebben inmiddels interesse getoond in deze dienstverlening.

Medewerkers

Het aantal medewerkers is eind derde kwartaal uitgekomen op 2.904 fte’s. Een daling van 200 medewerkers ten opzichte van ultimo Q3 2011. Ten opzichte van Q2 2012 is er sprake van een lichte daling van 32 fte’s

Financiële positie

De netto schuldpositie is ultimo Q3 2012 EUR 21,9 miljoen (Q3 2011: EUR 56,4 miljoen). Ten opzichte van ultimo Q2 2012 (EUR 20,4 miljoen) is er sprake van een lichte stijging van EUR 1,5 miljoen. De stijging is met name veroorzaakt door de negatieve mutatie van het werkkapitaal.
De total net debt / adjusted EBITDA is uitgekomen op 1,3 (convenant: ≤ 2,5) en de Interest Coverage Ratio op 10,7 (convenant: ≥ 3,5). De ratio’s zijn ruim binnen de gestelde bankconvenanten gebleven.

 

Download