Nieuws

, 2 april 2013

Centrum Indicatiestelling Zorg kiest Ordina als voorkeursleverancier voor ICT-dienstverlening

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft Ordina geselecteerd als één van de voorkeursleveranciers voor ICT-dienstverlening Het CIZ maakt deze keuze na een Europese aanbesteding. De mantelovereenkomst heeft een duur van minimaal 3 jaar en maximaal 4 jaar. Als onderdeel van de overeenkomst kan het CIZ de specialisten van Ordina op het gebied van Business Intelligence, IT-architectuur en security inzetten op detacherings- of projectbasis. Met de overeenkomst breidt Ordina haar positie in de overheids- en zorgmarkt verder uit.

Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op AWBZ-zorg. Ook beoordeelt het CIZ hoeveel AWBZ-zorg een burger nodig heeft en hoe lang hij of zij recht heeft op die zorg. De dienstverlening van het CIZ verandert wel. Zo zal de dienstverlening zich in de toekomst steeds meer toespitsen op de toetsingswerkzaamheden rondom AWBZ. Bovendien staat het CIZ voor de uitdaging om met krimpende budgetten de dienstverlening verder te verbeteren en daarmee bij te dragen aan een soepele overdracht van AWBZ-zorg naar gemeenten en zorgverzekeraars.

“Het CIZ zocht specifiek naar ICT-partners, die meedenken over de uitdagingen waar de organisatie voor staat en welke rol ICT daarin speelt”, aldus Barend de Zoete, Directeur Professional Services & Projects van Ordina. “Ik ben ervan overtuigd dat wij met onze kennis van Business Intelligence, IT-architectuur en security het CIZ kunnen helpen om hun processen en dienstverlening nog verder te verbeteren. Zodat burgers kunnen profiteren van een nog sneller, beter en veiliger proces naar AWBZ-zorg.”

 

 

 

Download