Nieuws

, 4 juli 2013

Het College voor Zorgverzekeringen kiest Ordina voor applicatieontwikkeling en -beheer

Na een openbare aanbesteding heeft het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) Ordina geselecteerd als één van drie voorkeursleveranciers voor de ontwikkeling en beheer van maatwerkapplicaties en ICT-advies. De raamovereenkomst heeft een looptijd van minimaal drie, maximaal vijf jaar. Met deze overeenkomst versterkt Ordina niet alleen haar positie in de zorgmarkt, maar breidt zij ook haar beheeractiviteiten verder uit.

Het CVZ kiest ervoor om ICT-diensten uit te besteden om snel en flexibel in te kunnen spelen op nieuwe technologieën tegen lagere kosten. Daarnaast kan CVZ samen met haar ICT-partners de huidige ICT-diensten aanpassen aan de veranderende wensen en eisen van zowel de overheid als de burger. Hiermee werkt zij aan een continue verbetering van de dienstverlening.

“Het College voor Zorgverzekeringen heeft te maken met veranderingen in de wet- en regelgeving, bezuinigingen bij de overheid en steeds hogere eisen van de burger”, zegt Barend de Zoete, Directeur Professional Services & Projects van Ordina. “Dit vereist veel van de gebruikte ICT-infrastructuur. Want niet alleen burgers en overheid, ook andere verzekeringsmaatschappijen en zorgverleners hebben regelmatig contact met het CVZ. En ook zij verwachten dat declaraties snel behandeld worden en alle processen voldoen aan de nieuwste regels. Ik ben ervan overtuigd dat wij met onze ervaring in de zorgmarkt en onze kennis van maatwerkapplicaties de ICT-infrastructuur van het CVZ kunnen optimaliseren. Zodat ICT het CVZ daadwerkelijk blijft ondersteunen in haar taken: advies over en uitvoering van de wettelijke ziektekostenverzekeringen.”

Download