Nieuws

, 28 maart 2013

Ordina versterkt Raad van Bestuur met Jolanda Poots-Bijl

Voorgenomen benoeming tot CFO per 1 juni 2013

De Raad van Commissarissen van Ordina N.V. benoemt mevrouw drs. Jolanda Poots-Bijl RC (43) per 1 april 2013 tot lid van de Raad van Bestuur. De kennisgeving van haar benoeming tot statutair bestuurder en tot Chief Financial Officer (CFO) per 1 juni 2013 zal voor de aankomende Algemene Vergadering van Aandeelhouders, woensdag 15 mei aanstaande, worden geagendeerd. De ondernemingsraad van Ordina heeft positief advies uitgebracht over de benoeming van Jolanda Poots-Bijl. De heer Bart de Jong treedt per 1 juni 2013 terug als statutair bestuurder en CFO van de onderneming, waarna hij tot 1 september aanstaande als adviseur aan Ordina verbonden zal blijven.

Johan van der Werf, voorzitter Raad van Commissarissen van Ordina: “Wij zijn verheugd dat Jolanda ons komt versterken. Zij beschikt over het juiste profiel om samen met Stépan Breedveld Ordina te leiden. De turnaround die gericht is op verdere winstverbetering en groei zal met kracht worden voortgezet.”

Jolanda Poots-Bijl was tot voor kort CFO bij bouwbedrijf VolkerWessels en daarvoor financieel eindverantwoordelijk bij Connexxion en ProRail. Daarnaast is zij momenteel lid van de Raad van Commissarissen van de Gasunie.

Op basis van de wet Bestuur en Toezicht, die per 1 januari 2013 in werking is getreden, is met Jolanda Poots-Bijl een overeenkomst van opdracht gesloten voor een periode van vier jaar, te rekenen vanaf het moment van haar benoeming als statutair bestuurder van Ordina N.V.. Haar beloningspakket is conform het bezoldigingsbeleid van Ordina N.V., zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

 

Download