Nieuws

, 7 november 2013

Resultaten derde kwartaal 2013 Ordina N.V.

Lichte groei en resultaatsverbetering

HOOFDPUNTEN

  • Recurring EBITDA stijgt naar EUR 4,2 miljoen (Q3 2012: EUR 2,7 miljoen). Dit wordt gedreven door een werkdag meer in Q3 t.o.v. Q3 2012 en het ingezette kostenbesparingsprogramma;
  • Recurring EBITDA-marge is 4,5% (Q3 2012: 2,8%);
  • Omzet daalt 2,7% naar EUR 92,8 miljoen (Q3 2012: EUR 95,3 miljoen). Gecorrigeerd voor het effect van een werkdag meer en het wegvallen van de offshore-component binnen het Rabobank-contract stijgt de omzet 1,9%;
  • Nettoschuldpositie verbetert naar EUR 18,5 miljoen (Q3 2012: EUR 21,9 miljoen), de ratio netto schuld / ‘adjusted’ EBITDA bedraagt 1,2, hetgeen binnen de gestelde convenantgrens is (≤ 1,75);
  • Het kostenbesparingsprogramma van ca. EUR 8 miljoen per jaar ligt op koers;
  • Ordina Innovation Challenge is gestart om innovaties succesvol naar de markt te brengen.

STÉPAN BREEDVELD, CEO ORDINA, OVER DE RESULTATEN

“In het derde kwartaal van 2013 heeft Ordina het resultaat verbeterd ten opzichte van Q3 2012. Het eerder aangekondigde kostenbesparingsprogramma van ca. EUR 8 miljoen per jaar ligt op koers. Deze besparingen zijn per 1 januari 2014 volledig geïmplementeerd. Ik ben er trots op dat onze inspanningen in de industrie- en de zorgmarkt ervoor hebben gezorgd dat de omzet is gegroeid.

Om de slagvaardigheid van Ordina en de sturing op resultaat verder te verbeteren, hebben wij onze organisatie aangepast. Vanaf 1 januari 2014 werken wij vanuit vijf divisies: business consulting & solutions, beheer, technologie & competenties, managed sourcing en België-Luxemburg. Deze divisies geven Ordina een nog scherper profiel naar de klant en stellen ons in staat de verschillende businessmodellen effectiever te besturen.

Ordina bestaat dit jaar 40 jaar. Wij zijn de grootste, zelfstandige ICT-dienstverlener in de Benelux. In het kader van dit jubileum zijn wij de Ordina Innovation Challenge gestart. De Innovation Challenge biedt startups in de zorg een podium om hun innovatieve ideeën verder te ontwikkelen. Ordina ondersteunt en begeleidt de winnaars van de Innovation Challenge met kennis, kunde en geld om vernieuwingen door te voeren. Deze eerste keer hebben wij startups in de zorgsector gekozen. Zo werken wij samen aan innovaties die de zorg verbeteren en betaalbaar houden. Dit is een concrete invulling van onze nieuwe missie Samen Duurzaam Innoveren.”

VERWACHTINGEN

Wij spreken geen verwachting uit voor de komende periode.

RESULTATEN

Ordina behaalt in het derde kwartaal van 2013 een omzet van EUR 92,8 miljoen (Q3 2012: 95,3 miljoen).
Gecorrigeerd voor het effect van een werkdag meer en het wegvallen van de offshore-component binnen het
Rabobank-contract stijgt de omzet 1,9%.

De omzet in de overheidsmarkt daalt met -7,1% naar EUR 34,6 miljoen (Q3 2012: EUR 37,3 miljoen),
voornamelijk veroorzaakt door enerzijds een daling van het aantal grote projecten en anderzijds een dalende
vraag naar consultingdiensten. De omzet in de markt van de financiële dienstverlening neemt toe met 4,1%
naar EUR 26,0 miljoen (Q3 2012: EUR 25,0 miljoen). Door de focus op een aantal specifieke segmenten
binnen de industriemarkt, zoals carriers & mainports en telecom, groeit de omzet in de industriemarkt met
7,0% naar EUR 28,4 miljoen (Q3 2012: EUR 26,5 miljoen). Door nieuwe opdrachten, zoals Martini Ziekenhuis en CVZ, neemt de omzet in de zorgmarkt met 68,5% toe naar EUR 3,8 miljoen (Q3 2012: EUR 2,2 miljoen).

Vertaald naar de divisies geeft dit het volgende beeld:

Ordina Q3 cumulatieve omzet per divisie

INNOVATIE

Ordina werkt met een progamma met innovatiethema’s. Aan dit programma is ICT Talent Development als thema toegevoegd. Bij veel van onze klanten is belangstelling voor dit onderwerp. Ordina kan hen helpen in het werven, opleiden en inzetten van ICT-professionals, op basis van 40 jaar ervaring.

MEDEWERKERS

Ultimo Q3 2013 bedraagt het aantal fte 2.976 (ultimo Q2 2013: 2.987). De verdiencapaciteit stijgt licht naar 2.582 directe fte (ultimo Q2 2013: 2.579).

FINANCIËLE POSITIE

De nettoschuldpositie bedraagt ultimo Q3 2013 EUR 18,5 miljoen (Q3 2012: EUR 21,9 miljoen). De nettoschuld ten opzichte van de ‘adjusted’ EBITDA, zoals geformuleerd in de financieringsfaciliteiten, komt per 30 september 2013 uit op 1,2 en blijft daarmee binnen het maximum van 1,75 in de bank convenanten. De Interest Cover Ratio bedroeg 10,6 per Q3 (Q3 2012: 10,7). Deze blijft daarmee boven het minimum van 5,0. 

Download