Nieuws

, 13 februari 2014

Jaarcijfers Ordina N.V. 2013

Herstel zet door in Q4; eenmalige non-cash afboekingen

HOOFDPUNTEN Q4 2013

 • Recurring EBITDA stijgt 14,7% naar EUR 8,4 miljoen (Q4 2012: EUR 7,4 miljoen);
 • Recurring EBITDA marge stijgt naar 8,5% (Q4 2012: 7,1%);
 • Omzet stijgt 0,8% naar EUR 99,2 miljoen (Q4 2012: EUR 98,4 miljoen) na correctie voor het wegvallen van de offshore component binnen het Rabobank-contract;
 • Het kostenbesparingsprogramma van ca. EUR 8 miljoen per jaar is succesvol afgerond;
 • Nettoschuldpositie daalt naar EUR 2,2 miljoen (ultimo Q4 2013: EUR 9,8 miljoen), de ratio netto schuld / ‘adjusted’ EBITDA bedraagt 0,2 (maximale leverage ratio: 1,75). 

HOOFDPUNTEN FY 2013

 • Recurring EBITDA daalt 7,7% naar EUR 16,3 miljoen (2012: EUR 17,6 miljoen);
 • Recurring EBITDA marge is 4,3% (2012: 4,4%);
 • Omzet daalt 0,5% naar EUR 377,0 miljoen (2012: EUR 378,8 miljoen) na correctie voor het effect van een werkdag minder en het wegvallen van de offshore component binnen het Rabobank-contract;
 • Recurring nettoresultaat bedraagt EUR 0,4 miljoen verlies (2012: winst EUR 0,5 miljoen) met name door hogere afvloeiingskosten van EUR 7,4 miljoen (2012: EUR 4,0 miljoen);
 • Non-cash voorziening leegstand van EUR 5,9 miljoen;
 • Non-cash afboeking goodwill van EUR 60,1 miljoen.

STÉPAN BREEDVELD, CEO ORDINA, OVER DE RESULTATEN

“De uitvoering van onze managementagenda heeft tot resultaat geleid. Ordina realiseerde in de laatste twee kwartalen een lichte omzetgroei en een stijging van de EBITDA. Daarnaast hebben wij onze schuldpositie verbeterd en ons kostenbesparingsprogramma van circa EUR 8 miljoen per jaar afgerond. Met name door de afvloeiingskosten, die 3,4 miljoen hoger waren dan in 2012, werd ons recurring nettoresultaat over 2013 EUR 0,4 miljoen negatief. Het uiteindelijke nettoresultaat is bepaald door een tweetal eenmalige non-cash afboekingen: een voorziening leegstand (EUR 5,9 miljoen) en een afboeking op de goodwill (EUR 60,1 mln).

In 2013 hebben wij het 40-jarig bestaan van Ordina gevierd met onze klanten. Het programma stond geheel in het teken van onze nieuwe missie ‘Samen Duurzaam Innoveren’. Wij geloven dat dit dé manier is om ervoor te zorgen dat ICT weer vóór mensen gaat werken. Wij willen namelijk dat ICT een bijdrage levert aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken, zoals een betaalbare zorg, veilige transacties in de financiële sector, een efficiënte overheid en mobiele oplossingen voor de industrie.

Ordina staat er goed voor. Wij hebben lagere indirecte kosten, een gestegen klanttevredenheid, een innovatiever portfolio en een lagere schuldpositie. Wij hebben dit met al onze medewerkers bereikt door goed samen te werken en vast te houden aan de gekozen koers.”

VERWACHTING

Wij spreken geen verwachting uit voor de komende periode.

Download