Nieuws

, 17 juni 2014

Ordina behaalt Microsoft Gold Partner-status voor Business Intelligence

Ordina is door Microsoft uitgeroepen tot Microsoft Gold Partner in Business Intelligence (BI). Microsoft kent deze status toe aan partijen die uitgebreide kennis hebben van Microsoft SQL Server, Integration Services, Analysis Services en Reporting Services. Bovendien moet de Gold Partner ook aantoonbare ervaring hebben met succesvolle implementaties van Business Intelligence. Met deze benoeming versterkt Ordina haar dienstverlening op het gebied van BI.

“De benoeming tot Microsoft Gold Partner in Business Intelligence is voor ons een bevestiging van onze kennis en ervaring op het gebied van Microsoft BI”, aldus directeur Mark van Berkel van VisionWorks, het onderdeel van Ordina dat zich bezighoudt met BI-oplossingen. “Microsoft BI-dienstverlening is een belangrijk onderdeel in onze BI-portfolio. We hebben daarom geïnvesteerd in de verdere uitbreiding van onze dienstverlening en kennis op het gebied van Business Intelligence. Eén van de grote voordelen van deze Gold-status is de nauwere samenwerking die hierdoor ontstaat met Microsoft. Voor onze klanten betekent deze status dat ze met een ervaren BI-partner in zee gaan, die bovendien toegang heeft tot alle expertise van Microsoft.”

De Microsoft Gold Certified Partner-status is de hoogste erkenning die Microsoft uitreikt en een wereldwijd kwaliteitskeurmerk. Met het behalen van deze Gold-competentie laat Ordina zien dat ze aan alle strikte eisen voldoet die Microsoft stelt aan dit niveau van certificering. De belangrijkste eisen zijn: het hebben van voldoende gecertificeerde professionals, het overleggen van voldoende door klanten geaccepteerde referenties en voldoende klanttevredenheid gemeten via een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek.

VisionWorks is het onderdeel van Ordina dat zich richt op vraagstukken op het gebied van Business Intelligence. VisionWorks gelooft dat de explosief toenemende hoeveelheid data onze wereld ingrijpend zal veranderen. Met de juiste aanpak kunnen organisaties veel waarde uit data halen. VisionWorks kan die waarde voor hen ontdekken, begrijpen en beschikbaar maken.

Download