Nieuws

, 9 mei 2014

Ordina brengt meer focus aan in dienstverlening aan de overheid

Ordina versterkt de dienstverlening aan de overheid door haar consultingdiensten in de toekomst te leveren vanuit gespecialiseerde units. In lijn met de nieuwe missie 'Samen Duurzaam Innoveren' wil Ordina een bijdrage leveren aan de digitalisering van de overheid. Deze digitalisering vraagt in toenemende mate specialistische kennis van leveranciers. Daarom is Ordina gestart met het uitbouwen van gespecialiseerde units op een aantal onderwerpen, zoals social communities, customer experience, mobile, ketenintegratie, privacy en security.

"Ondanks de bezuinigingen bij de overheid is er toenemende belangstelling voor deze onderwerpen", aldus Rob Smeets, Managing Partner van Ordina Consulting. "Wij hebben hiermee ruime ervaring opgedaan in andere sectoren die willen wij vertalen naar de overheid." 

Ordina zal dit jaar tevens een wedstrijd organiseren voor innovatieve ICT-concepten voor de overheidsmarkt. Voor het beste idee stelt Ordina een budget voor ICT-ontwikkeling beschikbaar.

Als gevolg van de transitie naar gespecialiseerde units, zal de unit Ordina Consulting Public ophouden te bestaan. De daarin nog resterende 23 arbeidsplaatsen komen te vervallen.

Download