Nieuws

, 26 augustus 2014

Ordina herbenoemt Stépan Breedveld als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur

De Raad van Commissarissen van Ordina heeft de heer Stépan Breedveld (1967) herbenoemd als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur. De herbenoeming gaat in per 11 mei 2015 en geldt voor een periode van vier jaar. De heer Breedveld vervult de functie van CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur sinds 1 september 2011.

De kennisgeving van zijn herbenoeming zal voor de aankomende Algemene Vergadering van Aandeelhouders, donderdag 30 april 2015, worden geagendeerd. De OR heeft advies uitgebracht en ondersteunt daarmede de herbenoeming van Stépan Breedveld.

Johan van der Werf, voorzitter van Raad van Commissarissen: “Wij zijn verheugd dat Stépan is herbenoemd voor een tweede termijn als CEO van Ordina. De afgelopen periode is er een stevige basis gelegd voor een verdere verbetering van de marge en voor groei. Zowel binnen als buiten de onderneming is het vertrouwen in de toekomst van Ordina sterk toegenomen. Wij wensen hem veel succes met het verder realiseren van Ordina’s nieuwe missie ‘Samen Duurzaam Innoveren’.”

Stépan Breedveld, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Ik kijk ernaar uit om, na het afronden van de herstructurering, Ordina te positioneren voor verdere groei en innovatie. Met veel energie zullen we verder werken aan de realisatie van Ordina’s nieuwe missie, om met onze klanten en medewerkers, ‘Samen Duurzaam te Innoveren’."

Op basis van de wet Bestuur en Toezicht, die per 1 januari 2013 in werking is getreden, is met Stépan Breedveld een overeenkomst van opdracht gesloten voor een periode van vier jaar, te rekenen vanaf het moment van zijn herbenoeming als statutair bestuurder van Ordina N.V. Zijn beloningspakket is conform het bezoldigingsbeleid zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Download