Nieuws

, 2 oktober 2014

Ordina onderzoekt aanwijzingen Zembla: eerste bevindingen tonen geen onregelmatigheden

Ordina heeft in de periode juni-juli 2014, naar aanleiding van aanwijzingen van televisieprogramma Zembla, een intern onderzoek laten uitvoeren door het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek naar mogelijke onregelmatigheden bij een tweetal aanbestedingsprocedures bij de overheid in de periode 2006/2007 en 2009. Het onderzoek was erop gericht een onafhankelijk en objectief beeld te krijgen van de feitelijke gang van zaken rondom deze aanbestedingen. Omdat de reputatie van Ordina hier in het geding is, heeft de Raad van Bestuur besloten dit tot op de bodem door een onafhankelijke partij uit te laten zoeken.

De Brauw Blackstone Westbroek heeft voor de uitvoering van het onderzoek meer dan een half miljoen (digitale) documenten en bestanden van Ordina doorzocht. Ook is een groot aantal destijds betrokken personen uitvoerig geïnterviewd. Het onderzoek heeft zich gericht op de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2010.

De Raad van Bestuur van Ordina heeft op basis van de uitkomsten van het onderzoek van De Brauw Blackstone Westbroek geconcludeerd dat niet is vastgesteld dat er sprake is geweest van onregelmatigheden bij deze twee aanbestedingen.

Op 29 augustus jongstleden heeft Zembla Ordina wederom benaderd met een aantal andere cases, uit dezelfde periode, bij de overheid. De aanwijzingen van Zembla voor mogelijke onregelmatigheden bij deze cases worden momenteel in opdracht van Ordina door De Brauw Blackstone Westbroek onderzocht. In de loop van oktober 2014 worden hiervan de resultaten verwacht.

Eén van die cases betreft het delen van informatie door een reservist van de landmacht met zijn civiele werkgever Ordina. Dit bericht is eerder deze week door Zembla naar buiten gebracht. Voorlopig onderzoek toont aan dat de desbetreffende communicatie vooraf was afgestemd met vertegenwoordigers van Defensie. Daarnaast is er geen sprake geweest van een commercieel voordeel voor Ordina.

Alle cases hebben betrekking op de periode 2005 – 2009. De Raad van Bestuur van Ordina hecht eraan te melden dat in de tussentijd haar beleid, interne processen, procedures en trainingen met betrekking tot aanbestedingen, maar ook elementen zoals gedragscode en klokkenluidersregeling, op verschillende onderdelen continu aanzienlijk aangescherpt zijn. Tot slot zal de komende periode extra aandacht worden besteed aan ons integriteitsprogramma.

Download