Nieuws

, 12 november 2014

Ordina ontvangt enquêteverzoek

Ordina N.V. heeft vandaag een afschrift ontvangen van een verzoek van Mont Cervin S.À.R.L. aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een enquête. Het verzoek richt zich kort gezegd op het communicatiebeleid van Ordina vanaf mei 2014 rondom mogelijke onregelmatigheden bij aanbestedingen en opdrachten van de overheid, zoals op 2 oktober 2014 belicht door het televisieprogramma Zembla. Ordina zal zich tegen het verzoek verweren.

Zoals vermeld in het meest recente persbericht van 4 november 2014, verwacht Ordina het lopende interne onderzoek in het vierde kwartaal van 2014, of uiterlijk in het eerste kwartaal van 2015 af te kunnen ronden. Ordina zal na afronding van het interne onderzoek publiek verslag doen van de relevante bevindingen aan alle stakeholders. Gelijktijdig met het presenteren van de onderzoeksresultaten zal ook een overzicht worden gegeven van alle relevante feiten die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan. Tevens zal op dat moment een toelichting worden gegeven op de maatregelen in het kader van het eerder aangekondigde integriteitprogramma dat Ordina-breed zal worden uitgerold.

Download