Nieuws

, 1 april 2014

Ordina publiceert agenda jaarlijkse aandeelhoudersvergadering

Ordina publiceert vandaag de oproeping en agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die op 14 mei a.s. zal plaatsvinden. De aandeelhouders zullen onder andere besluiten over verruiming van het dividendbeleid, aanpassing van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen en wijziging van de statuten van Ordina N.V. Dit laatste is noodzakelijk voor modernisering van de Stichting Prioriteit Ordina Groep.

Voor verdere uitleg: zie de toelichting bij de agenda of bezoek deze webpagina.

Download