Nieuws

, 18 december 2014

Ordina verwacht eind januari 2015 resultaten van onderzoek

Op 4 november 2014 heeft Ordina aangegeven dat het lopende interne onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij aanbestedingen en opdrachten van de overheid uiterlijk in het eerste kwartaal van 2015 afgerond zal worden.

Gelet op de voortgang van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door De Brauw Blackstone Westbroek, verwacht Ordina haar bevindingen naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek, eind januari 2015 bekend te kunnen maken.

Ordina zal bij publicatie van de onderzoeksresultaten gelijktijdig een overzicht presenteren van relevante feiten die zich hebben voorgedaan binnen deze context. Bovendien zal een nadere toelichting worden gegeven op het integriteitsprogramma dat momenteel binnen het bedrijf wordt geïntensiveerd.

Ordina is zich bewust van de aandacht die er momenteel is voor het onderwerp, ook van de media. Zolang de bevindingen van het onderzoek niet zijn gepubliceerd, zal Ordina niet inhoudelijk reageren.

Download