Nieuws

, 23 januari 2014

Quli breidt dienstverlening uit met beeldbellen

Zorgplatform geïntegreerd met myCoachconnect

Zorgplatform Quli heeft haar dienstverlening verder uitgebreid met de beeldbel-applicatie van myCoachconnect. De geïntegreerde applicatie biedt patiënten de mogelijkheid om screen-to-screen contact te maken met verschillende hulpverleners en/of mantelzorgers op het zelfde moment. De integratie van beeldbellen in Quli vergroot de zelfredzaamheid van patiënten en maakt tegelijkertijd de zorg weer een stukje efficiënter.

Quality of Life
Quli (Quality of Life) is een eHealth-platform dat gebruikers zelfredzaam maakt, preventieve hulpmiddelen biedt en hen in staat stelt om zelf de regie over hun zorg en welzijn te voeren. In Quli is de burger in een veilige digitale omgeving de baas over al zijn medische gegevens. Via het sociale netwerk in Quli deelt de burger zijn ervaringen met familie, vrienden, lotgenoten en zorgprofessionals. Hij bepaalt wie er inzage heeft in welke gegevens. Tegelijkertijd draagt Quli bij aan effectievere en betaalbare zorg.

Dirk Jan van der Pol, programmamanager bij Quli: ‘De uitbreiding van Quli met een beeldbel-applicatie past volledig in onze filosofie, waarin de zelfredzaamheid van patiënten verder wordt vergroot. Daarnaast streven wij naar maximale beveiliging. De nieuwe applicatie voldoet aan de NEN 7510-norm, waarbinnen beveiliging een belangrijk onderdeel is. Bij de selectie zijn we uitgegaan van reeds bestaande en bewezen oplossingen in de markt. De beeldbel-applicatie van myCoachconnect sloot het beste aan op deze wensen en eisen.’

Veiligheid
Jack van Gils, directeur myCoachconnect: ‘Om de veiligheid van de beeldbel-applicatie te borgen, draait deze in een Nederlands rekencentrum dat NEN7510 gecertificeerd is. Later dit jaar zal de gehele myCoachconnect-applicatie NEN7510 gecertificeerd worden. Privacybescherming van gebruikers is het uitgangspunt in alles wat we doen. De applicatie maakt gebruik van een gesloten peer-2-peerverbinding. Bovendien is de gehele communicatie, van het begin tot het eind, versleuteld. De implementatie maakt een unieke afweging om veiligheid en prestatie te combineren, gebaseerd op de jarenlange ervaring van myCoachconnect.’

Over myCoachconnect
myCoachconnect is de applicatie om via een live audio- en videoverbinding een persoonlijk online gesprek te voeren, waarin vele componenten zoals screen-to-screen contact, e-learning concepten, toegang tot alle informatie op het internet, documenten delen en een persoonlijk plan zijn geïntegreerd. myCoachconnect is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét online platform in de gezondheidszorg, de bedrijven- en coaching sector. www.mycoachconnect.com

Over Quli
Zorginstellingen het Dr. Leo Kannerhuis, Amarant Groep, Pluryn en ARQ zijn de initiatiefnemers en eigenaren van Quli. Zij worden hierin ondersteund door ICT-bedrijf Ordina. Quli is het eerste eHealth-platform dat is opgebouwd vanuit of rond de gebruiker, hij staat centraal bij de inrichting van het platform. De zorginstellingen brengen hun visie op zorg in. Zij zien in ICT een belangrijke aanjager van innovatie, ook in de zorg. Ordina brengt brede kennis van de mogelijkheden van informatietechnologie in en meer specifieke kennis over eHealth. www.quli.nl