Nieuws

, 14 mei 2014

Resultaten eerste kwartaal 2014 Ordina N.V.

Resultaatverbetering zet door bij stabiele omzet

Hoofdpunten

  • Recurring EBITDA stijgt naar EUR 4,8 miljoen (Q1 2013: EUR 2,5 miljoen);
  • Recurring EBITDA marge stijgt naar 5,1% (Q1 2013: 2,6%);
  • Omzet stabiel met EUR 93,6 miljoen (Q1 2013: EUR 93,9 miljoen);
  • Nettoschuldpositie daalt naar EUR 12,4 miljoen (Q1 2013: EUR 20,1 miljoen), de ratio nettoschuld / ‘adjusted’ EBITDA bedraagt 0,74 (maximale leverage ratio: ≤ 1,75);
  • Voor het tweede jaar op rij ‘Top Employer ICT’.

Stépan Breedveld, CEO Ordina, over de resultaten
“Bij een stabiele omzet is ons resultaat sterk verbeterd. De recurring EBITDA steeg dit kwartaal van EUR 2,5 miljoen vorig jaar naar EUR 4,8 miljoen. Deze verbetering is met name het gevolg van het kostenbesparingsprogramma, dat wij vorig jaar hebben afgerond. De omzet bleef stabiel doordat de omzetstijgingen in de financiële dienstverlening, zorg en industrie de omzetdaling in het overheidssegment compenseerden.

Ordina bruist van energie. De implementatie van onze nieuwe missie ‘Samen Duurzaam Innoveren’ is in volle gang. Bij een aantal klanten zijn wij begonnen met gerichte innovatieprogramma’s, die zullen leiden tot nieuwe ICT-toepassingen. De Google Glass Contest, die wij onlangs organiseerden, leverde een innovatief idee op voor de zorg. Met een app op de Google Glass kunnen zorgverleners binnenkort patiëntgegevens raadplegen en de toegediende medicijnen inscannen voor administratieve verwerking. Zo gaat ICT echt vóór mensen werken.

De realisatie van onze ambitie om tot de beste werkgevers in de ICT te behoren komt dichterbij. Voor het tweede jaar op rij hebben wij namelijk het keurmerk ‘Top Employer ICT’ gekregen.”

Verwachting
Wij spreken geen verwachting uit voor de komende periode.

Omzet
In het marktsegment overheid daalde de omzet, in lijn met de voorgaande kwartalen. Deze daling werd opgevangen door stijging van de omzet binnen de andere marktsegmenten.

Ordina Persbericht Q1 2014-1

¹ Q1 2013 cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast op basis van nieuwe indeling van de marktsegmenten.

In het marktsegment overheid daalde de omzet, in lijn met de voorgaande kwartalen. Deze daling werd opgevangen door stijging van de omzet binnen de andere marktsegmenten.

Ordina Persbericht Q1 2014-2

¹ Q1 2013 cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast op basis van de nieuwe organisatiestructuur.

De in de tabel opgenomen omzet, betreft de externe omzet. Externe omzet wordt direct bij onze klanten gegenereerd en is exclusief interne leveringen tussen de divisies. De divisie Technologie & Competenties, levert bijvoorbeeld veel personeel aan de divisies Sourcing en Beheer. Een groei van de externe omzet bij Sourcing en/of Beheer kan daarmee (deels) ten koste gaan van de externe omzet van Technologie & Competenties en/of Business Consulting & Solutions. De externe omzet geeft daarmee een goed beeld van de prestaties van onze verschillende businessmodellen bij de klant.

Technologie & Competenties
De divisie Technologie & Competenties ontwerpt en bouwt applicaties voor onze klanten. Zij doet dat in de contractvormen detachering en projecten, voor zowel pakketoplossingen als maatwerk. De omzet daalde 10,8% naar EUR 28,7 miljoen (Q1 2013: EUR 32,2 miljoen). Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de toename van interne leveringen aan de divisies Sourcing en Beheer, maar ook door een kleiner aantal grote projecten binnen het marktsegment overheid.

Business Consulting & Solutions
De divisie Business Consulting & Solutions adviseert klanten hoe zij hun processen en ICT kunnen verbeteren. Daarnaast combineert de divisie businesskennis met technische expertise tot duurzame oplossingen op het gebied van business intelligence, (digitale) klantinteractie, ketenintegratie en security. De omzet daalde 17,0% naar EUR 11,2 miljoen (Q1 2013: EUR 13,5 miljoen). Deze omzetdaling wordt veroorzaakt door afnemende vraag bij de overheid naar consulting diensten, maar ook door het afbouwen van minder renderende activiteiten.

Beheer
De divisie Beheer draagt zorg voor het beheer, onderhoud en vernieuwing van applicatielandschappen en platformen bij onze klanten middels langetermijncontracten. De omzet daalde 7,0% naar EUR 12,8 miljoen (Q1 2013: EUR 13,8 miljoen). De omzetdaling ontstaat door de afloop van een aantal grote (end of life) beheercontracten en werd nog niet volledig gecompenseerd door nieuwe omzet.

Sourcing
De divisie Sourcing helpt grote klanten als strategische partner met het gezamenlijk verbeteren van de toegevoegde waarde van ingehuurd ICT-personeel. Integraal onderdeel van deze aanpak zijn klantspecifieke verbeterprogramma’s op het gebied van productiviteitsverbetering, talentontwikkeling, kennisdeling en innovatie. Bij de divisie Sourcing steeg de omzet 42,0% naar EUR 22,9 miljoen (Q1 2013: EUR 16,1 miljoen). Door de inzet op langetermijncontracten is de omzet bij bijna alle klanten binnen het portfolio van Sourcing gestegen.

België/Luxemburg
Bij de divisie België/Luxemburg daalde de omzet 2,3% naar EUR 18,0 miljoen (Q1 2013: EUR 18,4 miljoen). De omzetdaling wordt gedreven door een lagere omzet met extern personeel; de omzet met eigen personeel is daarentegen gestegen.

Innovatie
Vorig jaar organiseerden wij de Ordina Innovation Challenge in het kader van onze nieuwe missie ‘Samen Duurzaam Innoveren’. Met de winnende start-ups van deze challenge realiseren wij momenteel games voor kinderen met gedragsproblemen en medische apps.

Wij werken ook gericht met klanten aan innovatie via onze vernieuwde Connect Cafés. Dit zijn sessies waarin wij samen onderzoeken hoe ICT kan bijdragen aan de oplossing van specifieke businessproblemen. In het eerste kwartaal hebben wij dit met een drietal klanten gedaan en werken wij aan de implementatie van de ontwikkelde ideeën.

Medewerkers
Ultimo Q1 2014 bedroeg het aantal medewerkers 2.879 FTE. De instroom bedroeg 47 FTE en de uitstroom 86 FTE; dit is een daling van 39 FTE ten opzichte van ultimo Q4 2013 (ultimo Q4 2013: 2.918 FTE). De daling van indirecte FTE is het gevolg van het kostenbesparingsprogramma dat in 2013 is afgerond.

Ontwikkeling van het personeelsbestand

Ordina Persbericht Q1 2014-3

Financiering
De nettoschuld bedroeg ultimo Q1 2014 EUR 12,4 miljoen, een daling ten opzichte van Q1 2013 (Q1 2013: EUR 20,1 miljoen). Ten opzichte van ultimo 2013 is sprake van een stijging van EUR 10,2 miljoen als gevolg van het reguliere seizoenspatroon (Q4 2013: EUR 2,2 miljoen). De ratio netto schuld / ‘adjusted’ EBITDA bedroeg 0,74 (maximale leverage ratio: ≤1,75) en de Interest Cover Ratio bedroeg 12,4 (minimale interest cover ratio: ≥ 5,0). De ratio’s blijven hiermee binnen de gestelde bankconvenanten.

Download