Nieuws

, 30 april 2015

AVA Ordina stelt jaarrekening 2014 vast

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Ordina N.V. heeft vandaag de jaarrekening over het boekjaar 2014 vastgesteld. Ordina behaalde in 2014 een omzet van EUR 367,0 miljoen met een recurring nettoresultaat van EUR 1,0 miljoen.

Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
De AVA is door de Raad van Commissarissen in kennis gesteld van de herbenoeming van de heer S. (Stépan) Breedveld als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur. Tevens heeft de AVA de heer A.(Aloys) Kregting herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

Benoeming Ernst & Young Accountants
De AVA heeft Ernst & Young Accountants benoemd als externe accountant van Ordina N.V. voor de boekjaren 2015 en 2016.

Verleende machtigingen
Zoals te doen gebruikelijk is door de AVA een aantal machtigingen verleend: ten eerste aan de Raad van Bestuur van Ordina N.V. voor het inkopen van eigen aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal; ten tweede aan de Raad van Bestuur tot het uitgeven van nieuwe aandelen Ordina N.V. met een maximum van 5% van het uitstaande aandelenkapitaal en het in voorkomend geval beperken of uitsluiten van voorkeursrechten daarbij.

Download