Nieuws

, 19 mei 2015

Herfinanciering Ordina succesvol afgerond

Ordina is een nieuwe financieringsfaciliteit van EUR 30 miljoen met gunstiger voorwaarden overeengekomen:

•    De marge is verlaagd naar 1,00%. De marge bedroeg in de voorgaande faciliteit  2,25% – 3,75%, afhankelijk van de leverage ratio;
•    Het convenant voor de nettoschuld ten opzichte van de gecorrigeerde EBITDA is verruimd;
•    De looptijd van de financiering bedraagt 5 jaar met een initiële looptijd van 3 jaar met een optie tot verlenging van tweemaal 1 jaar.

De revolving faciliteit is volledig gecommitteerd door ABN AMRO en ING en vervangt de voorgaande faciliteit van EUR 35 miljoen die verstrekt werd door ABN AMRO, ING en NIBC en zou aflopen in november 2016. De herfinanciering is gecoördineerd door ABN AMRO.

Nadere details worden opgenomen in ons halfjaarbericht.

Download