Nieuws

, 1 september 2015

Logius selecteert Ordina voor mantelovereenkomst

Ordina is een van de partners die Logius heeft geselecteerd voor het inzetten van applicatie- en testdiensten. Logius is de IT-beheerder van de Nederlandse overheid. Naast Ordina zijn ook Atos, Capgemini, CGI en Sogeti geselecteerd.

De raamovereenkomsten hebben een looptijd van maximaal vier jaar. De omvang van het totaal aan mogelijke opdrachten betreft naar verwachting voor applicatiediensten zo'n vijftien miljoen euro per jaar, wellicht oplopend naar dertig miljoen euro. Logius verwacht voor testdiensten jaarlijks zo'n één tot drie miljoen euro uit te geven.

De Europese aanbesteding bestond uit twee percelen. Voor het eerste perceel, diensten voor applicatie(door)ontwikkeling en -beheer, zijn geselecteerd: Atos, Capgemini, CGI, Ordina en Sogeti. Deze applicaties zijn onder meer gebaseerd op .Net, Java, webtechnologieën, Open Source en Open Standaarden.

De winnaars van het tweede perceel, de testdiensten, zijn Capgemini, Sogeti en de combinatie Sysqa/Software Improvement Group (SIG). De testdiensten omvatten onder meer het verrichten van testmanagement, productrisicoanalyses, opstellen van testplannen en het verrichten van diverse vormen van testen (bijvoorbeeld regressietesten, installatietesten, ketentesten en  performancetesten).