Nieuws

, 15 januari 2015

Ordina dient verweerschrift in tegen enquêteverzoek

Ordina N.V. heeft vandaag een verweerschrift ingediend tegen het verzoek tot het instellen van een enquête dat Mont Cervin op 12 november 2014 deed bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. De conclusie van Ordina in het verweerschrift is dat een onderzoek naar het beleid van of de gang van zaken bij de onderneming niet gerechtvaardigd is.

Het verzoek van Mont Cervin richt zich kort gezegd op het communicatiebeleid van Ordina vanaf mei 2014 rondom mogelijke onregelmatigheden bij aanbestedingen en opdrachten van de overheid, zoals op 2 oktober 2014 belicht door het televisieprogramma Zembla. In het verweerschrift meldt Ordina volledigheidshalve dat het vernomen heeft dat Zembla werkt aan een volgende uitzending. 

De Ondernemingskamer zal het verzoek van Mont Cervin behandelen tijdens een zitting op 12 februari 2015.

Zoals eerder aangekondigd, zal Ordina eind januari 2015 haar bevindingen naar aanleiding van de resultaten van het interne onderzoek naar de genoemde mogelijke onregelmatigheden publiceren, inclusief relevante feiten die zich hebben voorgedaan binnen deze context.

Download