Nieuws

, 27 oktober 2015

Ordina wint ICT-mantel bij Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Ordina geselecteerd als een van de voorkeursleveranciers voor tijdelijke ICT-inhuur. DJI maakt deze keuze na een Europese aanbesteding. De raamovereenkomst heeft een looptijd van minimaal twee jaar. Als onderdeel van de overeenkomst kan DJI de specialisten van Ordina inzetten op het gebied van projectmanagement, analyse, ontwerp, bouw en testen bij de ontwikkeling van software. Met de gunning van deze raamovereenkomst bij DJI, versterkt Ordina haar positie in de publieke sector.

DJI zorgt namens de minister voor het uitvoeren van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Met 59 vestigingen verspreid over het land en zo’n 14.450 medewerkers is DJI een van de grootste organisaties van Nederland. Belangrijke partners van DJI zijn onder meer de politie, het Openbaar Ministerie, de Raad van de Kinderbescherming en de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Stépan Breedveld, CEO Ordina: “De overheid werkt momenteel aan een digitaliseringsslag met als doel dat burgers en bedrijven hun overheidszaken volledig digitaal kunnen regelen. Daarnaast zullen ketenpartners binnen de overheid steeds meer op een digitale wijze informatie uitwisselen. Dat stelt hoge eisen aan de ICT-voorzieningen van het Rijk. Omdat Ordina veel ervaring heeft binnen de DJI-organisatie en de processen en werkwijze kent, kunnen onze professionals DJI goed adviseren en ondersteunen.”

Download