Nieuws

, 3 november 2015

Resultaten derde kwartaal 2015 Ordina N.V.

Omzetkrimp Overheid, (lichte) groei Financiële dienstverlening en Zorg
Besparingen verhoogd naar EUR 15 miljoen


Hoofdpunten Q3
• Recurring EBITDA daalt naar EUR 3,7 miljoen (Q3 2014: EUR 5,3 miljoen);
• Recurring EBITDA-marge 4,3% (Q3 2014: 6,0%);
• Omzet daalt 3,8% naar EUR 84,8 miljoen (Q3 2014: EUR 88,2 miljoen);
    o Omzet Nederland daalt 6,0% naar EUR 66,6 miljoen (Q3 2014: EUR 70,6 miljoen)
    o Omzet België/ Luxemburg stijgt 3,6% naar 18,2 miljoen (Q3 2014: EUR 17,6 miljoen)
• Nettoschuldpositie stijgt naar EUR 11,1 miljoen (Q3 2014: EUR 5,4 miljoen);
• Opnieuw stijging klanttevredenheid van onze Sourcing- en Beheerklanten in Giarte-onderzoek;
• Ordina Open Innovatiedagen goed bezocht door 540 bezoekers.

Hoofdpunten Q1-Q3
• Recurring EBITDA daalt naar EUR 7,0 miljoen (YTD Q3 2014: EUR 13,6 miljoen);
• Recurring EBITDA-marge 2,7% (YTD Q3 2014: 5,0%);
• Omzet daalt 5,8% naar EUR 257,5 miljoen (YTD Q3 2014: EUR 273,4 miljoen).

Strategie-update
• Aanscherping en vereenvoudiging organisatie;
• Verhoging van besparingen naar EUR 15,0 miljoen structureel per jaar;
• Versnelling innovatie en groei op gebieden Smart Technology, Security en Digital Services.

Stépan Breedveld, CEO Ordina, over de resultaten
“Ondanks de margeverbetering ten opzichte van het tweede kwartaal, blijven onze resultaten achter ten opzichte van Q3 vorig jaar, met name door de vertraging in de overheidsmarkt in Nederland. Hoewel wij binnen de Overheid op onderdelen nieuwe business winnen, was dit nog niet voldoende om de achterlopende omzet in dit segment te compenseren. Binnen de Financiële dienstverlening en Zorg realiseerden wij lichte groei. In België/ Luxemburg blijft Ordina goed presteren, zowel in omzet als in winstgevendheid.

Ordina bevindt zich in een fase van transitie en wil zich in hoger tempo aanpassen aan de ontwikkelingen in de (overheids)markt. Door onze organisatie aan te scherpen en eenvoudiger te maken, is het aangekondigde besparingsprogramma uitgebreid van EUR 8 miljoen naar EUR 15 miljoen structureel per jaar. Door de voorgenomen samenvoeging van Sourcing en Commercie brengen we meer focus aan in de commerciële ontwikkeling van onze klanten. Daarnaast versterken we onze operationele slagkracht door alle delivery-eenheden in Nederland aan te laten sturen door één Operationeel Directeur. Wij blijven scherp sturen op productiviteit, kosten en operational excellence.

Ordina zal de komende periode de uitrol van haar innovatiestrategie versnellen. Wij zullen gaan groeien op gebieden als Smart Technology, Security en Digital Services en blijven onverminderd investeren in nieuwe innovatieve toepassingen en de ontwikkeling van onze medewerkers. Zo neemt Ordina dit jaar circa 170 Young Professionals aan en zullen we het Young Professionals Programma continueren in 2016. De grote belangstelling waarop de derde editie van de Ordina Open Innovatiedagen zich heeft mogen verheugen, toont aan dat veel organisaties bezig zijn met innovatie. Onder de 540 bezoekers was veel interesse voor Ordina-proposities die werden gedemonstreerd tijdens de Innovation Tour.”

Strategie-update: Aanscherping en vereenvoudiging organisatie. Verhoging besparingen. Versnelling innovatie en groei
Tijdens de halfjaarcijfers is er een update van de strategie aangekondigd. De voornaamste resultaten staan onderstaand toegelicht. Bij de presentatie van de jaarcijfers zal een nadere detaillering worden gegeven en de voortgang worden besproken.

Vereenvoudigen en besparen
Door de organisatie aan te scherpen en te vereenvoudigen worden de besparingen verhoogd van EUR 8,0 miljoen naar EUR 15,0 miljoen structureel per jaar. De besparingen zullen per Q4 2016 zijn gerealiseerd en betreffen verlaging van directe en indirecte kosten en procesverbeteringen. Dit leidt tot lagere overhead en een beschikbaarheid die structureel onder de 10% ligt, waardoor het rendement wordt ondersteund.

Versnellen en groeien
Door de voorgenomen samenvoeging  van Sourcing en Commercie brengt Ordina meer focus aan in de commerciële ontwikkeling van haar klanten in Nederland. Daarnaast wordt de operationele slagkracht versterkt door alle delivery-eenheden in Nederland aan te laten sturen door één Operationeel Directeur.

Ordina heeft in de afgelopen periode meer focus aangebracht in haar segmentstrategie en klantbenadering. Daarbij is groeipotentieel geïdentificeerd bij bestaande key accounts op het gebied van digitale (klant) interactie, transformatie van legacy systemen, Cloud en Security. Daarnaast heeft Ordina speerpunten gedefinieerd om groei in de markt te versnellen en richt zich hierbij op (innovatieve) toepassingen zoals Smart Technology en Digital Services.

Daarnaast blijft de organisatie investeren in nieuwe generatie ICT’ers en jong talent. Dit jaar worden circa 170 Young Professionals aangenomen.

Klik op download voor het hele persbericht

Download