Nieuws

, 20 april 2018

Ordina sluit partnership met Atlassian

Deze week heeft Ordina een partnership gesloten met Atlassian, leverancier van tools voor teams, zoals Jira, Confluence, BitBucket, Trello en Bamboo.

Het partnership met Atlassian sluit goed aan op de High performance teams-proposities van Ordina. Veel van onze teams werken al met de team tooling van Atlassian bij onze klanten. Ook binnen Ordina worden deze toepassingen veelvuldig gebruikt, omdat dit de samenwerking uitstekend faciliteert.

Vanuit Ordina Consulting ondersteunt Ordina haar klanten bij de organisatorische implementatie van onder meer Jira. Ordina geeft trainingen, richt gebruikersondersteuning in en verzorgt de roll out. Het partnership met Atlassian geeft Ordina de mogelijkheid deze dienstverlening verder uit te bouwen en het expertteam binnen Consulting te vergroten en zo haar klanten, maar ook de eigen High performance teams, te ondersteunen bij het optimaal gebruik van deze mooie teamsoftware.

Voor meer informatie over het partnership en de software van Atlassian kunt u contact op met onze Atlassian-consultant Tzoe Chiam (tzoe.keat.chiam@ordina.nl) of met Marlijn Kop (Business Unit Manager Leadership marlijn.kop@ordina.nl).

foto van mensen van Ordina en Atlassian die toasten op partnership

Op de foto van links naar rechts: Jan Kaan (Partnermanager Atlassian), Tzoe Keat Chiam (Atlassian consultany bij Ordina), Marlijn Kop (Business Unit Manager Leadership), Ton Mulleneers (Directeur Delivery Ordina), Feico Mol (Manager Channels Europa Atlassian), Saskia Meeuwessen (Directeur Ordina Consulting).