Duurzame dienstverlening

Dienstverlening op duurzaamheid

Ordina wil ook in haar dienstverlening op een positieve en actieve manier bijdragen aan de maatschappij. In ons dagelijkse werk een bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s motiveert en inspireert ons. Wij zetten onze kennis van ICT in voor slimme oplossingen die bijdragen aan welzijn en duurzaamheid.

Quli: zorg voor jezelf

Quli staat voor Quality of Life. Het is een baanbrekende eHealth-oplossing die totQuli - Zorg voor jezelf - Ordina stand komt op initiatief van vier Nederlandse zorginstellingen en Ordina. Het Dr. Leo Kannerhuis is gespecialiseerd in autisme en Arq in angststoornissen en traumazorg. Amarant en Pluryn richten zich op cliënten met een verstandelijke beperking. Ordina brengt haar brede kennis in van ICT, de zorgmarkt en de mogelijkheden van eHealth. Samen vormen zij een krachtige combinatie die innovatie in de zorg gaat realiseren.

Ongeacht jouw aandoening, zorgt Quli voor versterking van eigen kunnen, voor meer zelfstandigheid en voor meer mogelijkheden om veilig met anderen contact te zoeken en te onderhouden. Met directe steunmogelijkheden, en daardoor minder stress, wordt het makkelijker om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Gewoon erbij horen en meedoen!

Quli is eenvoudig te gebruiken op je PC, tablet of mobiele telefoon met internetverbinding. Je kunt direct aan de slag en mensen benaderen die je toegang wil geven tot jouw digitale omgeving. Dat kunnen vrienden zijn, collega's, ouders, buren, maar ook de leerkracht of huisarts. Je bepaalt zelf wie toegang heeft tot welk deel van jouw informatie. Je bepaalt ook zelf met wie, op welk moment en in welke situatie je contact wilt of dat nodig hebt. Je kunt via Quli.nl een account aanmaken en Jouw Quli ‘inrichten’ naar jouw eigen behoeften.

Quli biedt ‘Zorg voor jezelf’: je bent zelf actief bezig met jouw gezondheid. Daarbij staan zelfredzaamheid, regie en preventie voorop. Quli helpt je daarbij met Apps die:

  • functionaliteit bieden: er zijn allerlei Apps op het gebied van eHealth, maar bijv ook Apps die online interactie tussen jou en jouw  familie, vrienden en andere mensen mogelijk maken.
  • informatie geven: via de Apps zie je jouw gegevens bij verschillende zorgverleners én er is een Persoonlijk Gezondheids Dossier waarin je jouw eigen gegevens kunt bewaren en overzicht houdt.

> Meer informatie over Ordina's slimme oplossingen die bijdragen aan welzijn en duurzaamheid