Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit is door Ordina benoemd als speerpunt in de uitvoering van haar beleid

Ordina heeft de volgende initiatieven op het gebied van duurzame mobiliteit:

•    Ordina ondertekent Green Deal Autodelen
•    Ordina is sponsor van het Solarteam Twente
•    Ordina sluit zich aan bij U15
•    Ordina Samen Slimmer Werken
•    Ordina neemt deel aan het berijderstrainingsprogramma

Ordina ondertekent Green Deal Autodelen

Autodelen moet in drie jaar uitgroeien tot een netwerk van 100.000 auto’s. Om dit doel te bereiken heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een overeenkomst gesloten met onder meer leasemaatschappijen, verzekeraars, gemeenten, belangenorganisaties en bedrijven. Namens Ordina heeft Annemieke den Otter de zogeheten Green Deal ondertekend.
 
Green Deal
Green Deal biedt bedrijven en organisaties een mogelijkheid om samen met de overheid te werken aan groene groei. Met de Green Deal Autodelen wordt invulling gegeven aan de doelstelling uit het ‘SER-Energieakkoord voor duurzame groei’ over autodelen. Het streven is om in 2020 in Nederland 100.000 deelauto's met een gemiddeld zeer lage uitstoot te hebben. Met ongeveer 15.000 beschikbare deelauto’s in 2014 is autodelen nog relatief klein in Nederland, maar het maakt de laatste jaren een onstuimige groei door.

Wat doet  Ordina?
Ordina neemt deel aan een pilot voor nieuwe manieren van zakelijk autodelen. Denk hierbij aan het autodelen tussen bedrijven en het flexibeler inzetten van het huidige wagenpark. Daarnaast spant Ordina zich in voor een gebruiksvriendelijk universeel systeem voor het plannen, boeken, betalen en toegang krijgen tot deelauto’s, openbaar vervoer en andere mobiliteitsopties. Dit alles om de drempel voor de eindgebruikers te verlagen.

Gemaakte afspraken

Met deze Green Deal maken de betrokken partijen afspraken over onder meer:

•    Het vergroten van de bekendheid van autodelen;
•    Het opzetten van pilots en projecten om autodelen verder op te schalen;
•    Het opbouwen en delen van kennis en data;
•    Het komen tot een langjarig overkoepelend samenwerkingsverband, waarin onder meer de pilots en projecten gecoördineerd worden en gezamenlijke belemmeringen en kansen worden geagendeerd.

Ordina is sponsor van het Solar Challenge Twente

Solar Team Twente wordt gevormd door een team studenten van de Saxion Hogeschool en Universiteit Twente. Zij doen dit jaar voor de zesde keer mee aan de World Solar Challenge in de outback van Australië. Ordina sponsort dit team. Door informatie over het weer, informatie over belangrijke locaties, geografische omstandigheden te combineren realiseert Ordina met SMART Technologies een ‘point of interest map’ voor Solar Team Twente.

De World Solar Challenge is dé showcase van nieuwe geavanceerde automotive technologie. Hiermee wordt duurzaamheid onder de aandacht gebracht van het grote publiek. De geavanceerde technologie wordt overgenomen in de auto-industrie.

Zuinig met energie is vooral van belang als je niet zeker bent of er voldoende van is, zoals de hoeveelheid zonne-energie. Bij de Solar Challenge moet de energie op de meest efficiënte manier worden ingezet. En bovendien moet dat effectief gebeuren om een podiumplaats te bemachtigen.

Door informatie over het weer, belangrijke locaties zoals wildroosters en rustplaatsen, geografische omstandigheden te combineren, realiseert Ordina met SMART Technologies een ‘point of interest map’ voor Solar Team Twente. Ook sensoren op de voertuigen leveren data aan die eveneens worden verwerkt, zoals data van het voertuig en lokale weersomstandigheden.

Deze informatie wordt in verband met de niet altijd betrouwbare communicatiecapaciteit in de woestijn op efficiënte en slimme wijze gesynchroniseerd naar de auto van de teamleiding. Die krijgt de informatie te zien op een dashboard met kaart. De teamleiding kan hiermee de juiste beslissingen nemen om het team te laten winnen en achteraf de data gebruiken voor analyse en strategiebepaling.

Energy & Utilities is een belangrijk werkgebied voor Ordina. Domeinexperts, de energie focus groep, gespecialiseerde sales en medewerkers van Visionworks, Microsoft Solutions en SMART Technologies werken nauw samen met de klant om tot innovatieve oplossingen te komen.

Ordina sluit zich aan bij U15

Sinds februari 2015 is Ordina toegetreden tot het mooie gezelschap van U15-leden. Een bewuste keus, die past binnen het beleid van de organisatie.
De U15 richt zich op verbetering van de bereikbaarheid van Midden-Nederland. Dat heeft veel voordelen voor organisaties, zoals kostenreductie en een lagere CO2-uitstoot. Ook Ordina hecht hier veel waarde aan. Ordina streeft ernaar haar klanten en medewerkers tijd en locatie-onafhankelijk te laten werken.

Binnen Ordina loopt bijvoorbeeld het project Samen Slimmer Werken. Het project houdt zich bezig met de vraag hoe je op de beste manier mensen, organisatie en techniek kunt inzetten. Zo vinden we een betere balans tussen werk, privé en omgeving en zorgen we er voor dat onze doelstellingen voor duurzaamheid behaald worden. Deze projecten zorgen voor kennis en ervaring die Ordina graag deelt met haar klanten.
 
Ordina Samen Slimmer Werken

Binnen Ordina is ‘Samen Slimmer Werken (SSW) één van de projecten onder het Duurzaamheidsprogramma’. SSW gaat over het op de beste manier inzetten van mens, organisatie en techniek. Hiermee vinden we een betere balans tussen werk, privé en omgeving en zorgen we er bovendien voor dat de Ordina-doelstellingen voor duurzaamheid worden behaald.

Richting onze klanten willen we graag gesprekspartner zijn over het thema Duurzaamheid. Een voorbeeld: in veel offerteaanvragen worden we gevraagd ‘duurzaam’ te zijn. Hierover gaan we het gesprek aan om gezamenlijk een invulling hieraan te geven. Daarbij kunnen we de klant eventueel ook helpen, mochten ze nog problemen ervaren. Denk hierbij aan problemen in de techniek, maar zeker ook op het gebied van bijvoorbeeld acceptatie en opleiding. We helpen onze klanten bij zowel de fysieke als de mentale implementatie. Dit kan een fundamentele gedragsverandering tot gevolg hebben binnen je bedrijf, maar je moet tegelijkertijd ook op detailniveau kleine stapjes kunnen zetten.
Onze visie op implementeren is gericht op het verhogen van de performance van de medewerker op zijn werkplek. Hierbij hanteren we het 70:20:10-model als uitgangspunt voor de mentale implementatie. We weten dat de medewerker slechts 10% leert in georganiseerde activiteiten, zoals cursussen, 20% in informele interactie met collega’s en 70% in de praktijk op de werkplek.  
We richten onze inspanningen daarom vooral op een gedegen begeleiding van de gebruikers op zijn werkplek. In combinatie met de inzet van moderne online leertechnologie kunnen we zo implementatietrajecten opzetten die anders, en zeker in decentrale organisaties, logistiek onuitvoerbaar óf veel te kostbaar zouden zijn.

Ordina neemt deel aan een berijderstrainings-programma

Ordina gaat deelnemen aan een e-Learning-programma. Dit programma helpt collega’s van Ordina en hun familie om op een leuke manier veiliger en zuiniger deel te nemen aan het verkeer. Het programma bestaat uit meerdere onderdelen,
•    e-Learning een interactieve videotraining met veel games en video’s. Iedereen bij Ordina kan hier samen met familieleden aan meedoen.
•    Ordina Fuel Monitor De berijder van een leaseauto krijgt een dashboard waarop zijn prestaties op het gebied van zuinig en veilig rijden staan vermeld .
•    Ordina Drivers Battle. Met behulp van een de FuelMonitor wordt jouw plaats op de ranglijst binnen de Ordina Drivers Battle bepaald.
•    Gedegen communicatie

E-Learning
e-Learning is een interactieve videotraining met veel games en video’s. Deze training leert je op een leuke manier alles over veiliger en zuiniger rijden. De training omvat zes maandelijkse online modules. Iedereen bij Ordina is per brief uitgenodigd om aan deze training deelnemen. Je kunt bovendien nog drie familieleden uitnodigen. Dit kun je aangeven in de training.

Ordina Drivers Battle

Ben je in staat zuiniger te rijden dan je collega’s?
Leaserijders doen mee aan de Ordina Drivers Battle. Tijdens de Ordina Drivers Battle wordt het brandstofgebruik maandelijks gemeten met behulp van de FuelMonitor, een geheel vernieuwd dashboard.