Extern verifiëren MVO-doelstellingen en resultaten 2015

Extern verifieren MVO-doelstellingen en resultaten 2015

Duurzaam ondernemen is belangrijk voor Ordina en staat prominent op de agenda. Ordina streeft naar een geïntegreerde verslaggeving om tot een meer verbonden aanpak te komen tussen duurzaamheid en financiële prestaties, alsmede het beleid van de onderneming op verschillende terreinen.

Het eenduidig vastleggen en rapporteren over MVO-resultaten is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Ordina heeft echter de ambitie om dit naar een hoger niveau te brengen en heeft daarom een onafhankelijke externe partij gevraagd de gegevens te verifiëren. De review richtte zich op de MVO-doelstellingen en resultaten zoals in de tabel in het MVO-hoofdstuk van het jaarverslag 2015 weergegeven. Externe verificatie vergroot het vertrouwen van belanghebbenden in onze verantwoording. Het geeft alle stakeholders de bevestiging dat we een juiste weergave van zaken presenteren en over de juiste bewijsvoering beschikken om deze statements te onderbouwen.

De review-activiteiten hebben in maart/april plaatsgevonden. De rapportage van de bevindingen is inmiddels afgerond. Bij de review-activiteiten is gekeken naar de processen en systemen die ten grondslag liggen aan het tot stand komen van de doelen en resultaten alsmede de betrouwbaarheid van de gerapporteerde resultaten.

Als belangrijkste verbeterpunten zijn geïdentificeerd:

  • Uitbreiden van de toelichting op de gedefinieerde KPI’s die in de tabel in het jaarverslag vermeld worden. Hierbij gaat het om definities, berekeningswijze, gehanteerde protocollen, handboeken en schattingselementen;
  • Verdere uitbreiding van de processen en eenduidige vastlegging in systemen en de manier waarop de gepresenteerde gegevens tot stand zijn gekomen.

De verbeterpunten die we op basis van deze review gaan oppakken zullen onze rapportage en de onderliggen processen zodanig verbeteren, dat het ons in staat zal stellen om een volgende stap te zetten naar ons doel om op een meer geïntegreerde manier te rapporteren naar al onze stakeholders.