Arjan Werkhoven Directeur Commercie +31(0)306637000

Markten

Dichtbij en relevant

Wij werken samen met onze klanten om ze voor te bereiden op die vraagstukken die specifiek in de Benelux spelen. Van lokale wet- en regelgeving tot specifieke wensen en eisen van hun eindklanten. Wij zijn dichtbij, toegankelijk en hebben ervaring in en kennis van de markten waarin onze klanten opereren.

Markten Contact Neem contact op met Arjan Werkhoven

Markten

Onze strategie richt zich op een vijftal doelen waaronder groei. Wij willen groei realiseren door sterke focus op de vier markten waarin we actief zijn:

 • de financiële sector
 • de publieke sector
 • de industriesector
 • de zorgsector 

Financiële sector

 De uitdagingen in de financiële sector zijn de laatste jaren ongekend. Bovenop de economische onzekerheid van dit moment, zien banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners zich geconfronteerd met actuele kwesties als:

 • transparantie en zorgplicht
 • ketenintegratie
 • veranderend klantengedrag
 • aanpassingen in wet- en regelgeving
 • verschuivingen in distributiemix

Publieke sector

De roep om minder regels en bureaucratie, dwingt het Rijk op zoek te gaan naar een andere rolverdeling tussen overheid en burger. Om het vertrouwen in de overheid te vergroten, staan thema’s als rekenschap afleggen en resultaatgericht werken hoog op de publieke agenda. Dat streven naar slagvaardigheid, waarbij ICT een cruciale rol speelt, vertaalt zich in prioriteiten als:

 • administratieve lastenverlichting
 • digitale duurzaamheid
 • verlaging van de kosten
 • zorg voor veiligheid
 • handhaving van regels

Verzekerd van goed bestuur
Ordina ondersteunt directies binnen de publieke sector bij het oplossen van besturings- en organisatievraagstukken. Met visie op de samenhang en balans tussen de factoren mens, proces en technologie. Thema’s die ons werk in deze markt domineren, zijn standaardisatie en centralisatie. Inherent hieraan is (her)inrichting van ketenorganisaties, om processen binnen ketens als Werk en Inkomen, Strafrecht en Vreemdelingen beter en sneller te laten verlopen. Ook onze inrichting van Shared Services Centers binnen overheidsorganisaties past in de publieke wens om meer te realiseren, met minder middelen.

Industriesector

De huidige dynamiek in de industrie sector is ongekend. Daarom richt Ordina haar kennis en aandacht op:

 • handel, transport en industrie
 • energie en telecom

Bovenop het gevecht om marktpositie komen zaken als klantbediening, veranderende wet- en regelgeving, en toenemende concurrentie door de groeiende globalisering. Tel daarbij op de groeiende focus op kostenefficiency, procesoptimalisatie en flexibiliteit, en het is duidelijk dat de sector uiteenlopende uitdagingen het hoofd moet bieden.

Vergroot uw slagkracht
Wie in deze markt concurrentievoordeel wil realiseren, behouden en uitbouwen, moet kennis in huis hebben om complexe organisatievraagstukken op te lossen. Opdrachtgevers van Ordina doen hun voordeel met onze specifieke sectorkennis. Onze adviseurs kennen hun markt. Hun ervaringen, lessen en ´best practices´ vertalen ze al jaren in bedrijfspecifieke oplossingen. En met succes.

Zorgsector

Een paar jaar geleden werd het nieuwe Zorgstelsel geïntroduceerd. Gericht op meer marktwerking, meer vraagsturing in de zorg. Die trend verandert het aanzien van de Nederlandse zorgmarkt enorm. In de zorgketen zien we een verschuiving in focus: van kosten naar waardecreatie. Partijen moeten klantgericht denken.

Vernieuwende oplossingen
Deze ontwikkelingen hebben vergaande effecten op de doelen en processen voor organisaties in de zorg. Ordina richt zich met vernieuwende oplossingen op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Om zo kwaliteitsverbetering van de ondersteunende processen te realiseren. En mee te denken over kostenbeheersing en nieuwe manieren om slagvaardig te opereren.

Klanttevredenheidsonderzoek

Ordina zet sinds 2009 het Service Excellence Programma in om de perceptie, tevredenheid en verwachtingen van onze klanten over onze dienstverlening objectief in kaart te brengen. Wat ons Service Excellence Programma precies inhoudt, leest u hier.