Eveline Rogier Directeur Communicatie +31(0)30-6637000

Missie

Samen duurzaam innoveren

Wij geven invulling aan onze missie door samen met onze klanten duurzaam te innoveren. Dat kan alleen door een goede relatie op te bouwen met onze klanten. Dat begint met investeren in wederzijds begrip en vertrouwen. Maar daar houdt het niet op. Wij willen duurzame oplossingen bieden die mensen echt verder helpen. Projecten en programma’s die tot stand zijn gekomen zonder verspilling van de inzet van mensen en middelen. En die doen waarvoor ze bedoeld zijn en goed te beheren zijn, zodat ze lang meegaan. Daarom streven we naar duurzame, resultaatgerichte relaties met onze klanten én medewerkers, zodat de kennis en ervaring van onze medewerkers voor langere tijd beschikbaar is voor onze klanten.

Missie Contact Neem contact op met Eveline Rogier

Missie

Grote vraagstukken worden vaak doorbroken met innovatie. Ordina gelooft dat innovatie mogelijk wordt als we tot de essentie van het probleem doordringen. Daarvoor is kennis nodig van de klant, de markt en de ICT-mogelijkheden, maar nog belangrijker is het vermogen om die kennis toe te passen in de context van de klant. Als Benelux-bedrijf hebben wij het voordeel dat we de klant, de markt en de geldende regelgeving kennen, waardoor we de klant relevante oplossingen kunnen aanbieden.

Digitale businessmodellen

Om sneller in te spelen op marktontwikkelingen is het voor bedrijven cruciaal om tijdig de kansen van technologische innovaties in beeld te hebben. Er zijn diverse voorbeelden van nieuwe toetreders, zoals Uber en AirBNB, met digitale businessmodellen die de marktverhoudingen fundamenteel veranderen. De vergaande digitalisering van onze samenleving verlaagt bestaande drempels voor deze spelers om nieuwe markten te betreden en stelt deze bedrijven in staat sneller en goedkoper meer aansprekende diensten te leveren. Organisaties weten vaak heel goed dat digitale innovaties hun industrie -positief of negatief – kunnen beïnvloeden, maar worstelen met de vraag wat ze er zelf mee kunnen of moeten. Veel ondernemingen zijn bezig zichzelf ‘opnieuw uit te vinden’ en zoeken die ICT-toepassingen waarmee zij hun voorsprong kunnen behouden of uitbouwen.

Humanisering van ICT

Door de opkomst van nieuwe technologieën verwacht Ordina een belangrijke verschuiving van ICT richting de gebruiker. Waar in het verleden de gebruiker zich veelal moest schikken naar de mogelijkheden van de technologie, is de verwachting van Ordina dat er nu een tijdperk aanbreekt waarin de nieuwe technologie zich aanpast aan de wensen van mensen. Wij noemen deze trend de ‘humanisering van ICT’. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat de afstand tussen technologie en mens de komende jaren in sneltreinvaart kleiner wordt. Technologie wordt steeds compacter en nestelt zich in hoog tempo rondom en zelfs in ons, en kan ‘onzichtbaar’ aanwezig zijn. Apparaten, toepassingen en apps worden slimmer, persoonlijker, intuïtiever en meer anticiperend van aard en worden hiermee steeds meer verweven met ons dagelijks bestaan. Met deze humanisering staan wij aan de vooravond van een nieuwe revolutie die wereldwijd grote impact zal hebben.

Nieuwe samenwerkingsvormen

Een wereld die zich moeilijk laat voorspellen, vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen. Op basis van onze eerste ervaringen met nieuwe technologieën, ziet Ordina drie ontwikkelingen die belangrijk zijn om technologie voor mensen te laten werken.

Van bèta naar gamma

Door de humanisering van ICT wordt het de kunst om toepassingen te ontwikkelen die aansluiten bij de beleving van de gebruiker. Toepassingen die niet alleen functioneel zijn, maar ook mooi zijn ontworpen, aangenaam werken en gemakkelijk zijn te bedienen. Zowel zakelijk als privé. Dit vraagt om toepassingen die aansluiten bij de sociale omgeving en psychologie van de gebruiker. Design en interactie-ontwerp zijn hierbij cruciaal. Naast de harde technologische competenties worden psychologische en sociologische inzichten in gebruik van technologie steeds belangrijker. We moeten steeds meer technische kennis combineren met inzichten in het gedrag van de gebruiker.

Van lineair naar exponentieel

Nieuwe producten en diensten volgen elkaar steeds sneller op. Technologische ontwikkelingen verlopen niet langer lineair, maar exponentieel en jagen het tempo verder op. Dit schept ruimte en mogelijkheden voor het adresseren van grote maatschappelijke vraagstukken, maar zet ook vertrouwde paradigma’s onder druk. Ordina gelooft in een iteratieve, lean aanpak zoals startups die hanteren. Klein starten en durven experimenteren, daarvan leren, waar nodig bijstellen en in overzichtelijke stappen opschalen. Met zelf organiserende teams uit verschillende disciplines, waarbij het samen co-creëren en innoveren centraal staat. Doelbewust talent binnen en buiten de eigen organisatie mobiliseren en op zoek naar de juiste balans tussen enerzijds kennis en ervaring en anderzijds nieuwsgierigheid en passie.

Van ICT-projecten naar veranderingstrajecten

ICT-implementaties nemen steeds meer de vorm aan van grote veranderingstrajecten. Hét ICT-project bestaat niet meer. Traditioneel besteden veel bestuurders de aansturing van grote ICT-implementaties uit aan anderen binnen hun eigen organisatie. De huidige ontwikkelingen vragen bij de opdrachtgever én leverancier om een andere vorm van leiderschap waarin verschillende vakdisciplines met elkaar samenwerken: bèta- en gammawetenschappers zitten in één project bij elkaar. De complexiteit van ICT-trajecten zal sterk toenemen. Om dit in goede banen te leiden, zal ook het top management haar leiderschap moeten herdefiniëren. Op deze wijze kunnen wij er samen voor zorgen dat ICT weer écht voor mensen gaat werken.